Skip to content

Karriere

En karriere i DNV Imatis vil kunne gi en viktig byggekloss i din personlige og faglige utvikling. Trigges du av stimulerende og variert arbeid i et selskap med sterk vekst? Vil du jobbe i en internasjonal bedrift med bransjens kanskje beste og hyggeligste kollegaer? Da har du kommet til riktig sted!

For at vi skal kunne tilby markedets beste samhandlingsløsninger for helsesektoren, i dag og i fremtiden, investeres, oppmuntres og legges det til rette for våre ansattes kompetanse- og karriereutvikling. 

Om oss karriere DNV Imatis

Vi er i sterk vekst med flere store nyvunnede kontrakter komplementert med en solid kundebase bestående av langsiktige avtaler i bunn. Samtidig som vi skal ekspandere utover landegrensene til nye upløyde marker.

 Behovet for nye medarbeidere som skaper helheten i det totale bildet øker i takt med veksten, og vi er alltid interessert i å ta en prat med deg som kan utfylle våre behov for ytterligere kompetanse. Om du ikke ser en utlyst stilling skreddersydd for din profil, send oss likevel en åpen søknad som beskriver deg og innenfor hvilket fagfelt du kan styrke vårt team.

Hvorfor jobbe hos oss?

Skap karriere i en sektor med vekst og endring

Verden er i konstant endring, med stadig økende behov for å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten for mer effektiv og trygg pleie. Digitalisering er å bruke teknologi til å forbedre, forenkle og fornye, og handler om å tilby nye og bedre tjenester som legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon. Hos DNV Imatis står du som menneske i sentrum for utviklingen som bringer helsesektoren videre. Både nasjonalt og internasjonalt.

Utfyll vårt mangfoldige fellesskap

Vi er en sammensatt og mangfoldig gjeng hvor bakgrunn, alder, kunnskap og personlighet dekker spekteret som samlet gjør oss sterke og stolte av arbeidsplassen vår. Hos oss får du rom til å være deg selv, samtidig som vi tilrettelegger for personlig og faglig utvikling.

Bidra til å utvikle løsninger som betyr noe

De største utfordringene i helsesektoren i dag berører flere aspekter rundt arbeidsmetoder og pasientforløp. Mangel på arbeidskraft, spesielt sykepleiere, har i stor grad sammenheng med utbrenthet relatert til arbeidsbelastning og stress. Mange av systemene i bruk er laget for stasjonær oppgavehåndtering, til tross for en mobil hverdag. Samtidig som sømløs informasjonsdeling ofte ikke støttes, gjerne kombinert med ulike systemer som ikke snakker sammen. Det blir også stadig flere pasienter per ansatt, og pasientene bør ikke oppleve å være kasteballer mellom sykehus og kommuner. 

Med DNV Imatis digitale samhandlingsløsninger, letter man presset på helsearbeidere betraktelig. Med oppgaver, varsler og alarmer direkte på mobile enheter kombinert med digitale oversiktstavler, økes mobiliteten for en mer effektiv pasientbehandling, og man slipper å bruke tid og krefter på manuelle rutiner. Flaskehalser og nøkkeldata blir tydelige både for avdelingsledere og seksjonsenheter, helt opp til øverste styringsorganer, noe som er med på å bidra til en bedre operasjonell drift. Til det beste både for ansatte, pasienter og pårørende.

Bli en del av et globalt selskap

Fra juli 2021 ble Imatis en del av DNV, et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering eid av Det Norske Veritas. DNV har over 12 000 ansatte og er tilstedeværende i over 100 land. Hovedkontoret ligger i Norge, nærmere bestemt Høvik, og for DNV Imatis betyr det at våre ansatte bosatt i tilknytning til Oslo-regionen har sine kontorplasser sammen med DNV. Dette bringer nærhet til et større miljø og gir både inspirasjon og kompetanseheving i hverdagen.

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.