Skip to content

Kundehistorier

Få et innblikk i hvordan andre har tatt i bruk digitale
løsninger og hvordan dette har lettet hverdagen.

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.
St. Olavs hospital

St. Olavs hospital

Finn ut hvordan DNV Imatis hjelper til med å synkronisere mer enn 5 millioner samtaler, alarmer og varsler hvert år.
Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold

Lær hvordan dette sykehuset ble et mye roligere sted å jobbe, hvile og bo med hjelp fra DNV Imatis løsninger.