Skip to content

Hjemmetjeneste

DNV Imatis gir deg en helhetlig oversikt over riktig og viktig pasientinformasjon i sanntid. Sikre at tjenesten har oversikt over alle brukerne, deres tilstand, fokusområder og ulike tjenester for optimal samhandling og koordinering mellom enheter og tjenester.

Dette bidrar til bedre oppfølging av brukere i hjemmetjenesten gjennom å tydeliggjøre kartlegginger og sjekklister. Samarbeidet internt og eksternt rundt brukerne forenkles, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas. 

Hjemmetjeneste

Med vår løsning Flow gir vi deg et oversiktsbilde og sanntids-samhandling på pc, direkte på storskjerm eller på mobil enhet. Samhandlingen starter fra bruker får tjenester i kommunen. Alle involverte tjenester har oversikt over brukere, sine oppgaver, oppfølginger og ansvar.

DNV Imatis Flow er vår løsning for samhandling og pasientflyt, som kombinerer logistikk med forvaltning av ressurser og pasienter. Løsningen samler, overfører og tilgjengeliggjør data til en komplett og relevant sanntidsoversikt..

DNV Imatis Connect er vår løsning for mobil kommunikasjon, varsling og alarmhåndtering. Connect omfatter mobil kommunikasjon med chat og tale, arbeidsliste, pasientoversikt og mottak av varslinger og alarmer direkte på helsearbeiderens mobiltelefon.

Hjemmetjeneste - samhandling

Tjenesteapplikasjonene viser alle brukerne på rader i applikasjonen som enkelt kan sorteres/filtreres på fokusområder som innlagt, meldte, risikogrupper, soner, mine pasienter, News skåring, tavlemøte eller lignende. Oppdateringen i applikasjonen skjer i sanntid, og alle involverte parter vil ha samme oppdaterte informasjon for hånden til enhver tid. Dette gir ekte samhandling og trygge overganger ved at tjenestene hele tiden har oversikt over oppgavefordeling, risikoområder og tiltak for bruker. Det kan avtales møter og samtaler på tvers av tjenesteområder direkte i applikasjonen som gjør at du reduserer antall eposter og telefoner. Den ansatte vil også kunne sende og få meldinger/chat inn på sine mobilenheter dersom det skulle skje endringer og oppdateringer vedrørende ens bruker.

Gevinster

Økt pasientsikkerhet

med kartlegging fra pasientsikkerhetsprogrammet 24/7

Trygge overganger

mellom tjenestesteder

Full oversikt

over vedtak og tjenester

Totalbilde

Bedre oversikt ved tavlemøter

Redusert rapporttid

Hjemmetjeneste

Beslutingsstøtte

Rapporter og tavlemøter i hjemmetjenesten gir personalet enkel og rask oversikt over hvem som skal prioriteres for dagen og veien videre. Dette gjør at sykepleierne kan konsentrere seg om de oppgavene de har kompetanse til, samtidig som det gir dem et verktøy for kontinuerlig beslutnings- og oppgavestøtte. Via videoløsning kan man også veilede studenter og helsefagarbeidere under enkelte prosedyrer eller raskt svare ut henvendelser fra kollegaer for å oppnå bedre flyt i arbeidshverdagen.

Fleksibilitet

Brukeren får individuell oppfølging tilpasset sine behov og ressurser, da løsningen gir mulighet for oppfølging av ulike kartlegginger og pakkeforløp. Avdelingsapplikasjonene i hjemmetjenesten er rolle- og tilgangsbasert slik at det både kan differensieres på dag, kveld og natt avhengig av hvordan tjenesten er organisert. DNV Imatis løsning er fleksibel og skalerbar for å tilpasse seg hver enkelt organisasjon, samtidig som den bidrar til nye måter å jobbe på.

Pasientsikkerhet

En strukturert felles gjennomgang av pasientenes risikoområder i et tavlemøte på starten av hver vakt skaper bevissthet rundt pasientsikkerhet. Underlaget for tavlemøtet er risikokartlegginger basert på standardiserte prosedyrer fra pasientsikkerhetsprogrammet, eksempelvis fall, ernæring og/eller NEWS. Alt kan utføres direkte på mobil ved pasientens seng. Registrering av verdier kan også gjøres på PC eller veggskjerm med bruk av touch eller tilknyttet tastatur.

DNV Imatis øker pasientsikkerheten i hjemmetjenesten gjennom

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.