Skip to content

Kommune

DNV Imatis løsninger for kommunehelsetjenesten knytter teknologi, arbeidsprosesser, informasjon og mennesker tettere sammen.

kommune oversikt våre løsninger

Helse- og omsorgssektoren preges av intense dager. Informasjonsmengden er omfattende og fragmentert, og de ansatte jobber med pasienter som alle har sin egen, spesielle helsehistorikk og personlige behov.

Helse- og omsorgssektoren preges av intense dager. Informasjonsmengden er omfattende og fragmentert, og de ansatte jobber med pasienter som alle har sin egen, spesielle helsehistorikk og personlige behov.

I årene som kommer vil et arbeidspress som allerede er stort bli større – det blir stadig flere eldre, og antall helseplager har en tendens til å øke med alderen.

For å håndtere oppgavene vil det kreves nye og gode arbeidsverktøy, og ny velferdsteknologi kommer til å bli en viktig og integrert del av arbeidsprosessene. Informasjons-mengden vil bli enorm, effektiv samhandling mellom ansatte og tildelingskontor, hjemme-tjenesten, sykehjem og andre tjenesteområder vil kreve at avgjørende informasjon deles. Og ikke minst, at den er tilgjengelig når man trenger den.

Få det beste ut av våre løsninger

DNV Imatis kommunale løsninger knytter teknologi, arbeidsprosesser, informasjon og mennesker tettere sammen. 

Sikre god pleie og omsorg

Den velferdsteknologiske plattformen vår, kombinert med økosystemet av applikasjoner og digitale verktøy, gir de ansatte mulighet til å fokusere på det som virkelig betyr noe – god pleie og omsorg.

Større pasientsikkerhet

Pasientvarsling, digitale samhandlings-tavler, mobilitet og kommunikasjon – alle disse elementene vil bidra til større pasientsikkerhet, bedre samarbeid og økt trygghet. Både hver for seg og kombinert med hverandre.

Samhandling i tavler med DNV Imatis
Horten Kommune