Skip to content

Connect

Mobil kommunikasjon, varsling og alarmhåndtering

Et sykehus er en arbeidsplass ulik noen annen. Til tider enorme arbeidsmengder, begrenset tid og store avstander mellom avdelinger skaper et arbeidsmiljø som ikke bare er stressende, men som også utgjør en risiko for menneskelige feil. Viktig og sensitiv informasjon blir ofte fraktet manuelt, uten noen form for garanti om at den kommer dit den skal i tide – og at den havner i rette hender.

DNV Imatis Connect er et digitalt økosystem av verktøy som sammen skaper en svært effektiv arbeidsmetodikk. Vi har utviklet teknologien for å gjøre all informasjon i et sykehus og helseforetak tilgjengelig overalt. Du kan enkelt kombinere vår løsning Connect for mobil kommunikasjon og varslinger med Flow som samler informasjon og data i en helhetlig oversikt på tavle, mobil eller pc. De klassiske tavlene med tusj, klistrelapper, ark og tegnestifter blir erstattet av digitale berøringsskjermer som gir fortløpende oversikt over avdelingens status og oppgaver.

De ansatte får også all informasjonen de trenger direkte på mobilen de har i lommen, i sanntid. Fra den kan de også sende beskjeder, motta prøveresultater, rekvisisjoner, alarmer og varslinger. DNV Imatis forminske faren for menneskelig svikt, misforståelser og forglemmelser, og legger samtidig grunnlaget for godt samarbeid, økt stolthet og bedre effektivitet.

Mobilitet

DNV Imatis løsning optimaliserer informasjonsflyten ved å sikre at viktige meldinger og kritiske alarmer sendes til rett sted, til rett tid, hvor som helst og på en sikker måte.

Med et intuitivt og brukervennlig brukergrensesnitt, har vår mobile løsning Connect alle funksjonalitetene du trenger for en enklere, bedre og mer effektiv hverdag.

Connect gir uendelige muligheter. Sanntidsdata muliggjør sømløs kommunikasjon og interaksjon både innen, mellom og på tvers av avdelinger og helseforetak. Automatiserer oppgaver, distribuerer varsler og alarmer, i henhold til forhåndsdefinerte regler.

DNV Imatis Connect fjerner behovet for tidkrevende papirarbeid og overføring av dokumenter. Du kan når som helst se en pasients oppdaterte informasjon, uavhengig av lokasjon.

Muligheter

Blodprøveapp

Lukket registreringssløyfe for blodprøvetaking bidrar til å redusere ressursbruk knyttet til dobbelttaking av blodprøver, ivaretar pasientsikkerheten, og gir testresultater raskere. I tillegg åpner det for bedre og enklere samhandling mellom sykepleiere og laboratoriet.

Stille arbeidsmiljø

Etabler et stille stille sykhus, hvor lyden på pasientvarslinger er avslått, men likevel tydelig kommunisert, gjennom bruk av rollebaserte telefoner. Alarmer fra pasientvarsel vil også vises på oversiktsskjermer for avdelingens ansatte på sengetunet.
Dette bidrar til et bedre arbeidsmiljø, mindre stress og ikke minst et mer stille sykehus for pasienter og pårørende.
Man kan etablere flere regler som tilpasses lokale arbeidsprosesser.

Min pasient

arbeidsliste rett i lomma

Utnyttelsesgrad

Slå sammen avdelinger eller sengetun for høyere utnyttelsesgrad, f.eks. i perioder med stor belastning

Kommunikasjon

Innlem chat, video og tale -funksjonalitet både mot pasienter og medarbeidere

Gevinster

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.