Skip to content

Visit

Ankomstregistrering, betaling og køhåndtering

Den praktiske delen av sykehusdrift dreier seg i stor grad om avtaler og tidspunkt. Dager, tider, oppmøtested og rekkefølge av ulike avtaler. Det handler om å kunne planlegge behandlingen av flere hundre mennesker daglig, og likevel være i stand til å snu seg rundt i løpet av minutter for hver enkelt. Om å kunne sende meldinger om endring av oppmøtested og tidspunkt i tide. Dette kan by på enorme logistiske utfordringer – DNV Imatis Visit gjør det håndterlig.

DNV Imatis Visit har to grensesnitt. Et er rettet mot pasientene, og et henvender seg til de sykehusansatte. For pasientene dreier det seg om påminnelse om time, innsjekking ved adkomst, kommunikasjon før, under og etter timen, informasjon om oppmøtested og hvordan de finner frem dit de skal i tide.

Løsningen gir de ansatte på sykehus informasjon og oversikt over pasientenes avtaler, og verktøy som lar dem følge med på køer og ventetider. Når behovet melder seg, gjør løsningen det mulig for de ansatte å endre avtaletidspunktet raskt. Dette sikrer at alle konsultasjoner skjer i riktig rekkefølge. Løsningen tilbyr økonomioppfølging, sømløshet mellom innsjekk, betalingsordninger, økonomisystemer og innfordringstjenester.

Helsevesenet skal i størst mulig grad handle om omsorg og pleie, og minst mulig grad om administrasjon. Visit gjør det lettere å fokusere på det viktigste.

Selvbetjente tjenester fjerner i stor grad behov for manuell oppfølging og manuell administrasjon av tjenestemottakere. Vår løsning Visit gir både besøkende og ansatte en sømløs og effektiv gjennomføring av besøk til dagsenter og polikliniske avdelinger. Den støtter hele prosessen fra første påminnelse om en kommende avtale, til ankomstregistrering, veivisning, køhåndtering, ferdigstilling og betaling.

Visit

Pasientflyt

Visit er en helhetlig løsning for å optimalisere pasientflyt og -logistikk. Dette inkluderer SMS-påminnelser, ankomstregistrering på kiosk eller mobil, veivisning, venteromsvisninger, applikasjoner og tavler for køhåndtering. Løsningen omfatter støtte for SMS-varsling ved forsinkelser, innkalling og andre beskjeder til pasient. I tillegg til betalingsstyring, pasientbetaling og betalingsoversikter.

Venteromsskjermer i ventesoner gir brukerne oversikt over sin plass i køen, anonymisert via referansekoder. Venteromsskjermene viser eventuelle beskjeder fra behandler som eksempelvis varsel om forsinkelse, og varsel om innkalling skjer både visuelt på skjerm, med konfigurerbar lydvarsling og via SMS.

Bedre og mer effektiv pasientflyt

Mer sømløs brukeropplevelse

Større bevegelsesfrihet

Tidsbesparende

Mer behagelig utnyttelse av ventetiden

Bedre ressursutnyttelse, økt kvalitet på andre administrative og pasientrettede oppgaver

Pasientbetaling

Helautomatisert pasientbetaling og betalingsoppfølging sikrer en enkel, oversiktlig og sømløs betalingsflyt både for brukere og helseforetak. Brukerne får økt fleksibilitet og kan betale når og hvor det passer dem, samt velge mellom ulike betalingsalternativer som eFaktura, Vipps eller kortbetaling.

Dette gir en bedre brukeropplevelse for brukere og pasienter, som får en enklere og raskere hjemreise uten venting, større valgfrihet rundt betalingsalternativer og med automatiserte betalingspåminnelser reduseres sannsynligheten for at betalingskrav går til inkasso.

For helseforetakene gir løsningen en helhetlig og komplett oversikt over krav uavhengig av forsystem, med en samlet oversikt over alle krav og status på betalinger inkludert detaljert dokumentasjon og historikk på betaling. SMS-utsendelse av betalingsinformasjon og påminnelser er helautomatisert, med mulighet for tilpasninger og endring av tidsfrister og varslingsintervaller etter behov.

Behov for kortterminaler, papirpost og manuelle rutiner reduseres, som gir økte tids- og kostnadsbesparelser for helseforetakene og økt kvalitet på andre administrative og pasientrettede oppgaver og tjenester.

Enhetlig betalingsløsning

Bedre brukeropplevelse for pasient

Enklere hjemreise

Ingen venting; betalingskrav blir automatisk tatt hånd om elektronisk
Betal for flere konsultasjoner under ett

Valgfrihet

Bestem selv foretrukken betalingsmetode

Unngåelse av inkassovarsel

Automatisk betalingspåminnelse

Sømløst for helseforetak

Oversiktlig

Komplett oversikt uavhengig av forsystem
Samlet oversikt over alle krav inkludert status
Detaljert dokumentasjon på betaling ved behov

Helautomatisert

Utstedelser og påminnelser, med mulighet for manuelle endringer ved behov

Kontroll –og kostnadseffektivt

Reduserer behovet for bankterminaler Reduserer mengde papirpost Ingen/begrensede utstyrskostnader

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.