Skip to content

Fundamentum plattformen

DNV Imatis har over flere år utviklet en intelligent plattform som digitaliserer og automatiserer arbeidsprosesser ved bruk av data fra både eksisterende og nye systemer. Plattformen heter Fundamentum og inneholder blant annet et rammeverk for å bygge lettvektsapplikasjoner som understøtter nåværende og nye arbeidsflyter.

Fundamentum plattformen fungerer som en IT-arkitektur for sykehus, kommuner, helseforetak og hjemmebaserte helsetjenester. Fundamentum integrasjons- og meldingsmotor kobles til eksisterende tungvekts-systemer (pasientsentriske løsninger, anleggssystemer, kliniske applikasjoner, og systemer for administrasjon av fasiliteter). Ved å bygge lettveksapplikasjoner på toppen av eksisterende tungvektssystemer kan du dra større nytte av eksisterende IT-investeringer uten endringer, kun ved å legge DNV Imatis løsning som et topplag til eksisterende infrastruktur.  Ved bruk av Fundamentum kan du presentere de dataene bruker har behov for på en tilpasset arbeidsflate enten det er nettportal, mobilapplikasjon eller på digitale tavler. På denne måten kan man muliggjøre arbeidsflytfunksjonalitet og utløsing av alarmer som et tillegg til systemene man allerede har i bruk.  

Fundamentum plattformen The Fundamentum platform

Fundamentum plattformen administrerer sykesignaler og kritiske alarmer, og sørger for at riktig informasjon sendes til ansvarlig rolle uavhengig av lokasjon eller enhet. Plattformen har også full støtte for servicefunksjoner og støttetjenester, være seg vakt, teknisk service, portør, renhold eller catering. 

Alle ansatte har tilgang til samme brukergrensesnitt, uavhengig av tungvekstsystemene som er installert. DNV Imatis har utviklet adaptere og integrasjoner i samsvar med internasjonale standarder, deriblant flere av markedslederne innen EPJ, RIS, PAS og LAB -systemer. I tillegg har vi lang erfaring med integrasjon av anleggssystemer som eksempelvis Honeywell, ABB, Johnson Control og Siemens.

Muligheter

Fundamentum plattformen kan både installeres lokalt, på sentrale datasentre eller i sky med mulighet for samarbeid på tvers av sykehus, kommune og hjemmetjeneste.

Med den unike muligheten til å gjøre konfigureringer fortløpende, betyr dette at du ikke trenger å vente på ny versjon eller oppdatering av løsningen for å tilpasse arbeidsprosesser etter gjeldende behov.

 

Mange av våre kunder har testet mulighetene som plattformen gir med rask implementering av nyttige verktøy både i kommunalhelseomsorgen og sykehussektoren. Appene som utvikles kan distribueres gjennom vårt webbaserte økosystem av applikasjoner, og verktøyene brukes i dag av både norske og internasjonale sykehus, samt en rekke norske kommuner.

Her kan du se hvordan Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen har utviklet verktøy for kjøkken og sykepleiere som et ledd i å danne en lukket arbeidssløyfe for matservering til pasientene.

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.