Skip to content

Innovasjon og forskning

Innovasjon og forskningsprosjekter i tett samarbeid med kunder har vært en viktig drivkraft for utvikling av løsningene vi leverer til sykehus og kommuner.

Gjennom strategisk samarbeid med forskningsmiljøer tilføres både DNV Imatis og kundene våre ny kunnskap om teknologi og mulighetene dette gir for utvikling av bedre og mer effektive helsetjenester. Følgeforskning dokumenterer samtidig gevinster og effekter av løsningene.

DNV Imatis har et strategisk samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, bl.a. med Senter for Helse og Teknologi. Gjennom Bikrelandsinitiativet bidrar vi til finansieringen av et professorat i helseinnovasjon og velferdsteknologi.

SINTEF Digital utvikler fremtidens digitale samfunn i samarbeid med næringslivet, og DNV Imatis har gjennom en årrekke samarbeidet med fagmiljøer på instituttet både knyttet til ny teknologi og kunnskap om digital transformasjon, endringsledelse og følgeforskning knyttet til samspillet mellom teknologi og mennesker.

innovasjon og forskning

DNV Imatis er partner i flere pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter. Flere kommuner samarbeider om å utvikle beslutningsstøtte for ledere gjennom BESLUTT-prosjektet , hvor DNV Imatis løsninger lager oversiktstavler med nøkkeltallsinformasjon fra ulike enheter i helsetjenesten. I CoSAM-prosjektet (Samhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig drift) utvikler DNV Imatis nye samhandlingsapplikasjoner for bedre arbeidsflyt og dialog med brukerne for å jobbe smart og effektivt i helsetjenestene i Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo i det daglige så vel som i krisesituasjoner. SINTEF Digital er forskningspartner i begge prosjektene.

DNV Imatis er også samarbeidspartner i forskningssenter for klinisk kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Gjennom et målrettet arbeid skal senteret bidra til at kreftpasienter kan lever lenger og med god livskvalitet. I samarbeid med det kliniske miljøet skal DNV Imatis utvikle digitale pasientforløp som muliggjør pasientsentrert behandling og bidra til vellykket implementering av digitale løsninger på sykehuset.

Gjennomførte prosjekter

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.