Skip to content

Styret

Styremedlemmer i DNV Imatis har en rolle i å sette kulturen og verdiene til selskapet gjennom egne handlinger når det gjelder spørsmål om ytelse, etikk, integritet, lovlig etterlevelse, åpenhet og reaksjonsevne.

Vårt mål er å operere på en måte som skaper reell verdi for våre aksjonærer og samtidig gjør DNV Imatis til et godt sted å jobbe. Vår selskapsstyringsstruktur er et fungerende system for prinsipiell målsetting, effektiv beslutningstaking og hensiktsmessig overvåking av etterlevelse og ytelse.

Ansvar

Styret er ansvarlig for den overordnede styringen og tilsynet med DNV Imatis, samt for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets aktiviteter. Styret er ansvarlig for at virksomheten er forsvarlig organisert og at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er underlagt betryggende kontroll. Samt å sikre at DNV Imatis opererer i samsvar med lover og forskrifter.

Liv Hovem Styret

Liv Hovem

Styreleder

Styrets leder siden 2021

Stilling: CEO, DNV Accelerator

Utdanning: Master i Naval Architecture and Offshore Engineering fra UC Berkeley
Master Sivilingeniør ved NTNU

Charlotte Andresen

Styremedlem

Styremedlem siden 2018

Stilling: Lærer ved ungdomsskole

Utdanning: Master i Naturvitenskap-, helse-, og miljøvern. 
Bachelorgrad Grunnskolelærer fra USN

Esben Rusås

Styremedlem

Styremedlem siden 2022

Stilling: Commercial and Finance Director, DNV Accelerator

Utdanning: Mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole NHH

styret_Kenneth Rønningen

Kenneth Rønningen

Styremedlem -ansatterepresentant

Styremedlem siden 2020

Stilling: Team Manager, DNV Imatis

Utdanning: Utviklerstudiet ved IT Extreme
Sertifisert MCSD og MCDBA 

Margrethe Blom-Pettersen

Styremedlem -ansatterepresentant

Styremedlem siden 2022

Stilling: UX-designer, DNV Imatis

Utdanning: Master of Science and Technology in Industrial Design ved NTNU

DNV Imatis Ledergruppe

Menneskene er kjernen i vår virksomhet. Ledergruppens rolle er å gi ledelse, veiledning og støtte for å sette våre ansatte i stand til å yte sitt absolutt beste.

Kontakt oss Johan Folkunger

Johan Folkunger

CEO

Bakgrunn: Lang erfaring i å lede internasjonale helse- og MedTech-virksomheter.

Per Edvard Heyerdahl

COO

Bakgrunn: Teknisk og administrerende bakgrunn gjennom 24 år i Locus Solutions

Espen semb

Espen Semb

CTO

Bakgrunn: Ulike stillinger internt i selskapet siden 2004. I dag som leder av avdelingen Research & Development. 

Kontakt oss Bjørn Erik Martinsen

Bjørn Erik Martinsen

CFO

Bakgrunn: 21 år som Daglig leder i EY, Assurance and Advisory. Startet i DNV Imatis i 2015.

Anund Rannestad

Anund Rannestad

VP Sales

Bakgrunn: Ulike stillinger ved Haukeland Universitetssykehus og Stavenger Universitetssykehus. Sist, som Chief Innovation Officer.

Lars Inge Graver

Lars Inge Graver

VP Professional Services

Bakgrunn: Avdelingsleder i Eltel Networks. 17 år i Bane NOR som prosjektleder i Telekom og IT.

Dag Ausen

Dag Ausen

CINO

Bakgrunn: 25 år i SINTEF, Skandinavias største forskningsstiftelse, som forsker, senior forretningsutvikler og forskningsleder i SINTEF Digital.

Kontakt oss Baldur Johnsen

Baldur Johnsen

VP International Business

Bakgrunn: Ulike lederroller hos DXC Technology and Computer Sciences Corporation i USA. 10 år hos Hewlett-Packard Company i Worldwide Health og Life Sciences. Før HP, 10 år som CIO ved Landspitali og Reykjavik sykehus.

Kontakt oss Cesilie Kullerud

Cesilie Kullerud

CMCO

Bakgrunn: Mer enn 20 års erfaring innen markedsføring og kommunikasjon som spenner over et bredt spekter av bransjer, inkludert FMCG, bilindustri, arrangementer og reisemål.

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.