Skip to content

Styret

Styremedlemmer i DNV Imatis har en rolle i å sette kulturen og verdiene til selskapet gjennom egne handlinger når det gjelder spørsmål om ytelse, etikk, integritet, lovlig etterlevelse, åpenhet og reaksjonsevne.

Vårt mål er å operere på en måte som skaper reell verdi for våre aksjonærer og samtidig gjør DNV Imatis til et godt sted å jobbe. Vår selskapsstyringsstruktur er et fungerende system for prinsipiell målsetting, effektiv beslutningstaking og hensiktsmessig overvåking av etterlevelse og ytelse.

Ansvar

Styret er ansvarlig for den overordnede styringen og tilsynet med DNV Imatis, samt for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets aktiviteter. Styret er ansvarlig for at virksomheten er forsvarlig organisert og at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er underlagt betryggende kontroll. Samt å sikre at DNV Imatis opererer i samsvar med lover og forskrifter.

Liv Hovem Styret

Liv Hovem

Styreleder

CEO, DNV Accelerator

Styrets leder siden 2021

Charlotte Andresen

Styremedlem

Ungdomsskolelærer

Styremedlem siden 2018

Esben Rusås

Styremedlem

Commercial and Finance Director, DNV Accelerator

Styremedlem siden 2022

Morten Andresen

Morten Andresen

Styremedlem

Grunnlegger og strategisk rådgiver

Styremedlem siden 2023

Styret Daniel Holth Larsen

Daniel Holth Larsen

Styremedlem

Portfolio Director, Digital Health, DNV

Styremedlem siden 2023

Anniken MT

Anniken Midtvik Thorstensen

Styremedlem -ansatterepresentant

Team Manager Clinical Application Specialists, DNV Imatis

Styremedlem siden 2024

Else Marit Tiset Kittelsen

Styremedlem -ansatterepresentant

Product Owner,
DNV Imatis

Styremedlem siden 2024

DNV Imatis Ledergruppe

Menneskene er kjernen i vår virksomhet. Ledergruppens rolle er å gi ledelse, veiledning og støtte for å sette våre ansatte i stand til å yte sitt absolutt beste.

Kontakt oss Johan Folkunger

Johan Folkunger

CEO

Bakgrunn: Lang erfaring i å lede internasjonale helse- og MedTech-virksomheter.

Per Edvard Heyerdahl

COO

Bakgrunn: Teknisk og administrerende bakgrunn gjennom 24 år i Locus Solutions

Espen semb

Espen Semb

CTO

Bakgrunn: Ulike stillinger internt i selskapet siden 2004. I dag som leder av avdelingen Research & Development. 

Kontakt oss Bjørn Erik Martinsen

Bjørn Erik Martinsen

CFO

Bakgrunn: 21 år som Executive Director i EY, Assurance and Advisory. Startet i DNV Imatis i 2015.

Anund Rannestad

Anund Rannestad

VP Sales

Bakgrunn: Ulike stillinger ved Haukeland Universitetssykehus og Stavenger Universitetssykehus. Sist, som Chief Innovation Officer.

Lars Inge Graver

Lars Inge Graver

VP Professional Services

Bakgrunn: Avdelingsleder i Eltel Networks. 17 år i Bane NOR som prosjektleder i Telekom og IT.

Morten Ludvigsen

Morten Ludvigsen

VP Product

Bakgrunn: Lang og tung erfaring fra konsulentbransjen, blant annet som leder i Evry og Bouvet Vestfold. Videre program manager i ABAX, og som prosjektdirektør i Locus.

Kontakt oss Baldur Johnsen

Baldur Johnsen

VP International Business

Bakgrunn: Ulike lederroller hos DXC Technology and Computer Sciences Corporation i USA. 10 år hos Hewlett-Packard Company i Worldwide Health og Life Sciences. Før HP, 10 år som CIO ved Landspitali og Reykjavik sykehus.

Dag Ausen

Dag Ausen

CINO

Bakgrunn: 25 år i SINTEF, Skandinavias største forskningsstiftelse, som forsker, senior forretningsutvikler og forskningsleder i SINTEF Digital.

Cesilie Kullerud

CMCO

Bakgrunn: Mer enn 20 års erfaring innen markedsføring og kommunikasjon som spenner over et bredt spekter av bransjer, inkludert FMCG, bilindustri, arrangementer og reisemål.

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.