Skip to content

Fundamentum velferdsteknologisk plattform

DNV Imatis har en åpen plattform med standardiserte API’er som kan samarbeide med alle. Vi samarbeider med kompletterende og konkurrerende systemer for å imøtekomme dine behov. Velferdsteknologi med vår plattform gir deg mulighet til å bruke tidligere anskaffet utstyr uavhengig av leverandør. Målet er å gi deg frihet til å velge, både i dag og i fremtiden.

DNV Imatis plattform Fundamentum, er en integrasjons- og arbeidsflytplattform som syr sammen informasjon fra ulike informasjonskilder. Eksempelvis pasientvarslingssystem, e-lås, fagsystemer -EPJ, telefoniløsninger og daglig oppgaveinformasjon. Signaler og data fra de ulike datakildene behandles i plattformen ved hjelp av regler som støtter ønskede arbeidsprosesser. Videre koordineres informasjonsflyten fra de ulike kildene og ut til relevante mottakere. Det være seg pleiepersonell, teknisk personell eller administrativt personell.

Velferdsteknologi

Fundamentum velferdsteknologisk plattform

Plattformen kobler de ulike tjenesteyterne til samme informasjonssløyfe og muliggjør effektiv samhandling, logistikk og arbeidsflyt. Ved å innlemme underliggende systemer vil plattformen vise den forhåndsbestemte pasientinformasjonen til rett ansatt, på rett måte og til rett tid. DNV Imatis har i mange år levert et Cisco Validitet Design, og vi har også erfaring med å integrere andre telefoniplattformer som Avaya, blant annet i Helse Vest.

Velferdsteknologi med åpne standarder

DNV Imatis sine API’er er basert på åpne standarder (Web Services, REST kall over HTTPS). Dette gjør integrasjon med underliggende systemer enklere og mer effektivt. Vi har bred kompetanse på integrasjonsarbeid og har rundt 150 integrasjoner mot ulike fagsystemer og sensorer. Bare på Sykehuset i Østfold har vi etablert 51 integrasjoner mot ulike fagsystemer, bygg automasjon, rørpost, rengjøring, teknisk service, posisjoneringssystem, pasientvarsel, brannalarm med mer. Vi har også en rekke ferdig utviklet API som ESPA 4.4.4, OPC, FHIR, HL7, SCAIP, WebRTC, Ascom Open Protokoll, Best Nurse Call og Safemante.

Fundamentum velferdsteknologisk plattform

Velferdsteknologisk plattform

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.