Skip to content

Teknologi

DNV Imatis digitale plattform gjør det mulig for helseforetak å samle, dele og aggregere data gjennom integrasjon med alle eksisterende IT-løsninger på markedet. Informasjonen helsepersonell registrerer manuelt vil bli en del av prosessen, takket være et omfattende økosystem av ulike applikasjoner og verktøy.

Basert på hvilken rolle de innehar i helsevesenet, lar DNV Imatis helsepersonell registrere informasjon, samarbeide med kolleger, få en oversikt over pågående arbeidsoppgaver og bli informert om oppdrag som dukker opp på kort varsel. Og alt skjer i sanntid, over alt.

Teknologi Low code application platform 610x406

DNV Imatis er en digital løsning som både er rask og effektiv, og samtidig enkel å integrere med IT-systemet helseforetaket har allerede. Superbrukere kan utvikle og tilpasse løsningene etter egne behov og ønsker, med svært begrenset behov for opplæring. Ved å utforske vårt omfattende økosystem av løsninger og applikasjoner, er det lett å se alle fordelene DNV Imatis vil føre med seg.

FHIR - integrasjon

DNV Imatis er integrert mot Australian Digital Health Agency (ADHA) sitt FHIR testmiljø. DNV Imatis har fått økonomisk støtte fra det føderale direktoratet (tilsvarende det norske direktoratet for e-helse) til å etablere og verifisere FHIR støtte for integrasjons- og meldingsplattformen.  

Bruk av HL7 FHIR er i tråd med forslag til målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgstjenesten også i Norge.  

Dette er relevant både i forhold til å sende varsel til ansvarlig lege/pleier, for å knytte løsningen til konfigurerbare skjema, registrere data fra sensorer pasienten benytter hjemme og mulig fremtidig grensesnitt mot EPJ. 

DNV Imatis versjon 6.1.2 og nyere er testet mot HL7 FHIR release 2.4. 

Plattformen Fundamentum

DNV Imatis har over flere år utviklet en intelligent plattform som digitaliserer og automatiserer arbeidsprosesser ved bruk av data fra både eksisterende og nye systemer. Plattformen heter Fundamentum og inneholder blant annet et rammeverk for å bygge lettvektsapplikasjoner som understøtter nåværende og nye arbeidsflyter.

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.