Skip to content

Engage

Pasientinvolvering

For pasienter kan sykehusopphold bestå av lange perioder med venting avbrutt av korte, hektiske perioder med behandling, opplysninger og formidling av informasjon. Ventingen kan skape kjedsomhet, rastløshet og dårlig stemning, ingen av delene er bra for restitusjonen.

Informasjonsoverføringen skjer ofte innenfor et lite tidsvindu, og kan føre til misforståelser, usikkerhet og tap av viktig kunnskap for pasienten. Dette negative kretsløpet blir brutt ved hjelp av DNV Imatis Engage.

DNV Imatis Engage er en allsidig og effektiv kommunikasjonsplattform mellom pasienten, sykehuset og verden rundt. Underholdning, nyheter, dialog med slekt og venner, opplysninger om diagnose og behandlingsformer og egenrapportering om helsedata; alt kan bli effektivisert av pasientportalen. Den vil også gjøre kommunikasjonen mellom sykepleier og pasienten bedre og langt mer effektivt. Snortrekket blir overflødig til dette formål – en pasient kan formidle et konkret ønske eller behov direkte, og sykepleieren slipper en ekstra gåtur. Hvor mange skritt dette sparer en sykepleier eller et sykehus for i løpet av et år, er vanskelig å beregne. Tallet er garantert betydelig. Det samme gjelder antall sparte minutter.

Engage kan formidles på en rekke digitale plattformer, fra egne skjermer ved sengen, til nettbrett og mobiltelefoner.

Pasientportal

Vi vet at det finnes utallige pasientgrupper og at alle pasienter er forskjellige. Derfor er løsningen laget så fleksibel at du kan bygge den perfekte pasientportal tilpasset dine pasienter.

Noen ganger kan det være nødvendig med personlig tilpasning, andre ganger kan det være greit å vite at alle har tilgang til det samme. Kanskje utvalget av tilbud er begrenset i starten? Det betyr ikke at løsningen trenger å være det. Tilbudet kan vokse i takt med omstillingen som må gjøres internt for å støtte et bredere utvalg av digitale tjenester til pasienten.

DNV Imatis Engage løser ulike behov som for eksempel matbestilling, spørreundersøkelser, egenrapportering, videokommunikasjon og sensorstyring for den enkelte pasient.

Byggeklossene tilfredsstiller krav til universell utforming for å sørge for at alle skal ha de beste forutsetningene for å benytte løsningen. De er også responsive slik at de fungerer like bra uansett hvor pasienten befinner seg. Uavhengig om det er ved en storskjerm på pasientrommet eller i pasientens egne univers på telefonen.

Engage - på et pasientrom

DNV Imatis Engage er en brukervennlig  løsning som pasienter kan bruke når de er innlagt på et sykehus. Løsningen kan brukes på sykehusets sengeterminal eller pasientens egen mobile enhet. Her får pasienten mulighet til å følge med på sin egen plan, be om hjelp, kommunisere med venner og familie via video, bestille mat, se på TV eller f.eks. regulere lys og varme.

Muligheter

Informasjon

Informasjon om 'min' avdeling, 'min' sykepleier, lege og fysio med bilder og navn
Kart over sykehuset med veivisning til kantine, kiosk etc
Informasjon om sykehustilbud som skole og aktiviteter
Selvregistreringsskjema

Min plan

Oversikt over planlagte aktiviteter og undersøkelser
Treningsmål, med status
Måltider
Forventet utskrivningstid; hva venter når jeg kommer hjem? Booke hjemreise-transport.

Servicetjenester

Bestilling av ulike servicetjenester sendes direkte til DNV Imatis mobilportal eller digitale samhandlingstavler.
Sykepleieren slipper å måtte gå til rommet for å finne ut av hva pasienten har behov for, og bestillingen kan gå direkte til den som skal utføre oppgaven. Spesielt effektivt på infeksjonsavdelingen.

Romstyring

Lys og varmeregulering
Trekke gardiner opp og ned

Kommunikasjon

Kommunikasjon med venner, familie og helsepersonell via video eller meldinger
Sende spørsmål til lege førlegevisitt
Direkte spørsmål til sykepleier
Pasienten mottar varsel når meldingen er mottatt

Radio, TV og opplæringsvideo

Pasienten kan lytte til radio eller se på TV.
Opplæringsvideoer om den enkeltes diagnose.
Helsearbeider kan velge hvilken gruppe en pasient tilhører og dermed får pasienten automatisk en oversikt over tilpassede videoer.

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.