Skip to content

Connect

Mobil kommunikasjon og pasientvarsling

Få en helhetlig oversikt over alarmene på avdelingen i sanntid. Vi skaper flyt mellom avdelinger og tjenester, og samhandler med ulike EPJ, hvor turnussystemene også integreres.

Ved å kombinere Connect for mobil kommunikasjon og pasientvarsling med vår løsning Flow, blir pasientvarslingene presentert i digitale oversiktstavler for sømløs samhandling. Med oversikt over alarmene på avdelingen oppnår du økt trygghet og kan samtidig samhandle på en bedre måte. Vi tilbyr pasientvarsling med tydelighet, fleksibilitet og samhandlingsstøtte.

Connect

Sett opp ulike alarmsløyfer internt, både helsefaglige og tekniske. Eksempler på dette kan være å dele informasjon og alarmer på tvers av avdelinger, rollebasert varsling, sikker alarmsløyfe og eskalering til andre team eller avdelinger.

Connect optimaliserer informasjonsflyten ved å sikre at viktige meldinger og kritiske alarmer sendes til rett sted, til rett tid, hvor som helst og på en sikker måte. De ansatte får all informasjonen de trenger direkte på mobilen, i sanntid. Med Connect kan det også kommuniseres gjennom chat og tale på en sikker måte.

Nøkkelfunksjonalitet

  • Pasientvarsling med toveistale
  • Utstyrsoversikt
  • Samhandling med EPJ
  • Vandrealarm med tidsintervall
  • Sanntidsoversikt
  • Sikker meldingsutveksling mellom personell

Les mer

Pasientvarslingene er innlemmet i digitale samhandlingstavler, slik at samhandling og flyt er presentert sammen med alarmene. I tavlene håndteres alt av pasientinformasjon og oppfølging og administrasjon av utstyr og individuelle tilpasningen.

Her kan du sette tidsintervall på den enkelte beboers alarmsmykke som gir en unik individuell oppfølging og gir brukeren en helt ny frihet samtidig som de ansatte opplever trygget.

I utstyrsoversikten er det lagt til flere sjekkpunkt og beslutningsstøtte for å gi hver enkelt pasient den beste kombinasjonen av utstyr. Utstyret kan følge pasienten i de ulike omsorgsnivåene i kommunen.

Personalvarslingen har funksjonalitet for bistand og hjelp. Alarmen går til alle ansatte direkte og avsluttes når alarmen blir tatt av en kollega.

Ved pasientalarmsløyfen går alarmen til den ansvarlig ansatte, men fortsetter i en sløyfe til neste person dersom ikke vedkomne besvarer alarmen. Vi kaller dette en lukket alarmsløyfe.

Ved en utløst trygghetsalarm kan den ansatte snakke med pasienten for å avklare bistandsbehovet, slik at riktig tiltak blir satt inn i de ulike alarmsituasjonene.

  • Varslingsloop
  • Standardiserte farger og ikoner
  • Mobil varsling for frihet og trygghet
  • Sanntidsvarsling på alle enheter samtidig

Gevinster

Trygghet for pasienter og ansatte

Komplett oversikt

Flyt mellom avdelinger

Sømløs arbeidshverdag

Ingen dobbeltregistreringer

Connect

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.