Skip to content

Sykehus

DNV Imatis gjør livsviktig informasjon trygg, oversiktlig, lett tilgjengelig og umiddelbar for alle deler av helsetjenesten.

sykehus oversikt

Mengden av informasjon i helsesektoren har vokst nesten eksponentielt. Prøveresultater, diagnoser, journaler, dialog med offentlig sektor, pasienter og pårørende – omfanget øker jevnt, og det ser ikke ut til å stanse.

Og alt er systemkritisk, uten rask og pålitelig tilgang til denne er sikker og effektiv sykehusdrift umulig å opprettholde. DNV Imatis gjør denne livsviktige informasjonen trygg, oversiktlig, lett tilgjengelig og umiddelbar.

Løsningsområder for sykehus

Bedre dialog med deling av data i sanntid

Gjennom et system av applikasjoner og digitale løsninger kan et sykehus samle og aggregere data, og formidle den til alle avdelinger og ansatte i sanntid. Dette skaper bedre og mer effektiv dialog på alle plan.

Gode, effektive og pålitelige helsetjenester

Gode, effektive og pålitelige helsetjenester er en av pilarene i den moderne velferdsstaten. DNV Imatis kan bidra til at den står stødig.

sykehus

Gode historier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
DNV Imatis løsning er vårt hovedverktøy for å støtte viktige arbeidsprosesser, pasientflyt, koordinering, logistikk og samhandling internt i sykehuset
Anette M. Siebenherz Sykehuset Østfold
Anette M. Siebenherz
Avdelingssjef revmatologisk avdeling, fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Østfold.