Skip to content

Sykehus

DNV Imatis gjør livsviktig informasjon trygg, oversiktlig, lett tilgjengelig og umiddelbar for alle deler av helsetjenesten.

sykehus oversikt

Mengden av informasjon i helsesektoren har vokst nesten eksponentielt. Prøveresultater, diagnoser, journaler, dialog med offentlig sektor, pasienter og pårørende – omfanget øker jevnt, og det ser ikke ut til å stanse.

Og alt er systemkritisk, uten rask og pålitelig tilgang til denne er sikker og effektiv sykehusdrift umulig å opprettholde. DNV Imatis gjør denne livsviktige informasjonen trygg, oversiktlig, lett tilgjengelig og umiddelbar.

Bedre dialog med deling av data i sanntid

Gjennom et system av applikasjoner og digitale løsninger kan et sykehus samle og aggregere data, og formidle den til alle avdelinger og ansatte i sanntid. Dette skaper bedre og mer effektiv dialog på alle plan.

Gode, effektive og pålitelige helsetjenester

Gode, effektive og pålitelige helsetjenester er en av pilarene i den moderne velferdsstaten. DNV Imatis kan bidra til at den står stødig.

sykehus

Løsninger for sykehus

Gode historier

St. Olavs hospital

St. Olavs hospital

Finn ut hvordan DNV Imatis hjelper til med å synkronisere mer enn 5 millioner samtaler, alarmer og varsler hvert år.
Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold

Lær hvordan dette sykehuset ble et mye roligere sted å jobbe, hvile og bo med hjelp fra DNV Imatis løsninger.
DNV Imatis løsning er vårt hovedverktøy for å støtte viktige arbeidsprosesser, pasientflyt, koordinering, logistikk og samhandling internt i sykehuset
Anette M. Siebenherz Sykehuset Østfold
Anette M. Siebenherz
Avdelingssjef revmatologisk avdeling, fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Østfold.