Skip to content

Dialog med inneliggende pasienter

Tradisjonelt sett har helsepersonell møtt utfordringer med å forutse pasientenes behov før de faktisk er tilstede. Dette har ofte ført til tidkrevende dobbeltturer og unødvendige belastninger, spesielt med økningen av enerom og lange avstander på sykehusene.

Gjennom en lett tilgjengelig pasientportal, muliggjøres dialog med inneliggende pasienter som et ledd i å forbedre pasientopplevelsen, optimalisere tidsbruken og øke effektiviteten på sykehuset. Løsningen er skreddersydd for å lette kommunikasjonen mellom pasienter og helsepersonell, med fokus på å redusere dobbeltturer og gi pasientene økt kontroll over sitt eget opphold.

Utviklet i samarbeid med helsepersonell

Portalen er utviklet i tett samarbeid med helsepersonell for å sikre at den imøtekommer faktiske og reelle behov.

Resultatet er en brukervennlig plattform hvor pasientene med få tastetrykk kan formidle sine behov direkte til romansvarlig. Minst like viktig gir portalen også  pasientene autentisert tilgang til relevant informasjon tilknyttet oppholdet.

Dialog med inneliggende pasienter innebærer toveis kommunikasjon, hvor ansatte i helsetjenesten kan melde tilbake til pasienten ved behov.  

ny pasientapplikasjon

Informasjon tilknyttet oppholdet

For pasienter gir tilgjengeligheten til informasjon et ekstra lag av trygghet. Sykehusopphold kan ofte være utfordrende, og pasienter kan oppleve stress og redusert evne til å absorbere all den informasjonen de mottar.

Derfor, i tillegg til å be om assistanse for enkle behov som et glass vann eller hjelp til toalettbesøk, gir portalen også pasientene autentisert tilgang gjennom ID-porten til relevant informasjon tilknyttet oppholdet. Dette inkluderer detaljer om ansvarlig personell,  avtaleinformasjon og andre relevante opplysninger registrert av sykehuset.

I en tid der forvirring og usikkerhet ofte kan dominere, bidrar informasjonen også til en bedre forståelse av egen behandlingsplan.

Det skapes en følelse av kontinuitet og gjør det lettere for pasienter å både forstå og delta aktivt i sin egen helsetilstand.

Betydnig for ensengsrom og smitterom

Med en digital plattform for dialog med inneliggende pasienter blir det enklere å trygge pasientene under forhold med lange avstander og mange ensengsrom. Det vil derfor syneliggjøres fra pasientens brukerflate at innmeldte behov er registert og sett. 

For pasienter på smitterom vil en digital kommunikasjonsplattform kraftig redusere behovet for gjentatte og tidkrevende påklednings- og avkledningsprosesser av smittevernutstyr. Foruten en mer strømlinjeformet og tidsbesparende arbeidsflyt, sikrer man også at helsepersonell kan respondere raskere og mer presist på pasientens behov.

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.