Skip to content

Etterlevelse av etikk, personvern og informasjonssikkerhet

DNV Imatis har alltid anerkjent etikk, personvern og informasjonssikkerhet som viktige hjørnesteiner i våre tjenester. Disse prinsippene ligger til grunn for alt vi gjør, fra utforming av nye funksjoner til valg av leverandører. Å opprettholde en solid og kontinuerlig oppdatert informasjonssikkerhet er en forutsetning for at vi skal kunne levere våre tjenester til primær- og sekundærhelsetjenesten og deres pasienter.

Normen

Direktoratet for e-helse fungerer som en underordnet enhet under Helse- og omsorgsdepartementet. De har utviklet en spesifikk bransjestandard for personvern og informasjonssikkerhet, som gjelder for alle organisasjoner og virksomheter innen helsesektoren. Vår etterlevelse av disse standardene kan bli underlagt revisjon av Norsk Helsenett.

Personvern og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Som en del av vårt forpliktelse til informasjonssikkerhet, er vi ISO 27001:2022-sertifisering, tildelt av Kiwa AS, med påkrevd resertifisering hvert tredje år og årlige oppfølgingsrevisjoner.

Vårt helhetlige system for styring av informasjonssikkerhet er konstruert for å samsvare med flere standarder, inkludert ISO 27001:2022 (Krav til styringssystem for informasjonssikkerhet), retningslinjer i ISO 27017:2021 (Anbefalinger for informasjonssikkerhetskontroller for skytjenester), ISO 27018:2019 (Beskyttelse av personlig identifiserbar informasjon i offentlige skytjenester som fungerer som PII-behandlere), samt Normen.

Ved å tilpasse oss disse omfattende perspektivene, rustes vi med en rekke verktøy og tiltak for kontinuerlig forbedring og oppdatering av vårt sikkerhetsnivå.

Våre mål for informasjonssikkerhet omfatter:
1. Å unngå vesentlige brudd som kan eksponere personverndata fra våre systemer.
2. Å sørge for at minimum 95% av våre ansatte gjennomfører årlig opplæring i cybersikkerhet og informasjonssikkerhet.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven påvirker vårt samspill med leverandører og samarbeidspartnere. For mer innsikt i hvordan vi håndterer dette temaet og for å lese våre redegjørelser, kan du besøke lese mer her: Vårt samfunnsansvar

Ikke nøl med å kontakte oss på compliance@dnvimatis.com dersom du har spørsmål eller behøver ytterligere informasjon.