Skip to content

Flow Styringsverktøy

Informasjonsteknologiens evne til å produsere data er bortimot grenseløs. I en organisasjon som er så stor, omfattende og detaljfokusert som et sykehus, kan mengden av data og den komplekse sammensetningen gjøre den vanskelig å behandle. Både når det gjelder å velge hvilken data som skal analyseres – og å utføre analysen korrekt.

Styringsverktøy er en del av vårt løsningsområde Flow, og gir sykehus og helseforetak muligheten til å utføre ekstremt effektiv datainnsamling. All data styringsverktøyet aggregerer kan gi en svært presis her-og-nå-status i sanntid. Dette gir en ekstremt sjelden grad av oversikt, og unike muligheter for planlegging. I tillegg lagres all data til senere bruk, som gir mulighet for retrospektive analyser. Hvor mange pasienter som er innlagt og er på vei ut, sykdomsforløp, behandlingstid og journalførte alarmer – alt bidrar til viktig erfaring og læring.

Styringsverktøy

Bruk dashbord som et informasjonsverktøy til å spore nøkkeltall, indikatorer og andre data du trenger i din ledelse eller for å styre bestemte prosesser. 

Vi sørger for analytiske data i sanntid basert på åpen teknologi. En felles plattform gir bedre innsyn i aktiviteter og ressurser. Slikt innsyn legger til rette for bedre beslutninger tatt i rett tid, noe som direkte øker kvaliteten på omsorgen og pasientenes tilfredshet, og åpner for bruk av data til å frembringe kunnskap og en bedre forståelse av pasientenes behov.

Sanntidsdata betyr at en forverring i tilstanden til pasienter kan oppdages tidligere, frigjør tid for sykepleierne og bidrar til bedre planlegging av hvor personale og ressurser skal settes inn.

Kontinuerlig oppdatert informasjon gir en løpende oversikt over viktige driftsindikatorer.

Samler data fra kliniske forløp og overvåker alle faser av de kliniske prosessene ved hjelp av standardkomponenter fra vår produktpakke. Prosessen kan enkelt konfigureres til å overvåke flaskehalser, aktivitet, ventetider og avvik fra rutiner.

Flow Styringsverktøy forenkler komplekse datasett

Dashbords forenkler komplekse datasett for å gi brukerne en umiddelbar oversikt over den løpende innsatsen. Alle data blir overvåket i sanntid, og nye nøkkeltallsindikatorer kan fastsettes underveis, selv mens systemet er i full drift. Brukere kan opprette apper og skjermelementer som umiddelbart kan produsere verdifull informasjon.

Sanntidsdata betyr at en forverring i tilstanden til pasienter kan oppdages tidligere, frigjør tid for sykepleierne og bidrar til bedre planlegging av hvor personale og ressurser skal settes inn.

Gevinster

Gir nøkkeltall

Gir analytiske data og nøkkeltall i sanntid

Overvåker

Overvåker ventetider, flaskehalser, responstider, sjekklister, tilfredshet, status for sengeplasser, sykesignaler o.l.

Effektiviserer arbeidsflyten

Avdekker

Oppdager/eliminerer sløsing med ressurser

Senker kostnadene

Gir fleksibilitet

Kan konfigureres og tilpasses etter behov

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.