Skip to content

Sykehjem

DNV Imatis på sykehjem gir et helhetlig oversiktsbilde over alle aktiviteter, pasienter, beboere og ansatte på hele huset. Et sykehjem kan sammenliknes med et lite minisykehus med inn og utskrivninger av pasienter, oppgave og beslutningsstøtte, koordinering av støttetjenester som transport, hjelpemiddel, utstyr og mat.

All samhandling skjer i sanntid og blir enkelt oppdatert med enkle tastetrykk og visuelt enkle uttrykt og farger. Fag og kvalitet, plassadministrering og koordinering med mange eksterne enheter og tjenester som hjemmesykepleie, BPA, frivillige, pårørende og sykehus ligger også integrert i samhandlingsapplikasjonene fra DNV Imatis  

Sykehjem

Gevinster

Trygge overganger mellom tjenestesteder

Full oversikt over støttetjenester

renhold, transport, hjelpemidler og mat

Plassadministrasjon

god utnyttelse av sengene

Spart tid på å lete etter viktig informasjon

Effektiv koordinering

av tverrfaglige tjenester

Bedre ressursutnyttelse

Bedre koordinering

sanntids samhandling

DNV Imatis Flow er vår løsning for samhandling og pasientflyt, som kombinerer logistikk med forvaltning av ressurser og pasienter. Løsningen samler, overfører og tilgjengeliggjør data til en komplett og relevant sanntidsoversikt..

DNV Imatis Connect er vår løsning for mobil kommunikasjon, varsling og alarmhåndtering. Connect omfatter mobil kommunikasjon med chat og tale, arbeidsliste, pasientoversikt og mottak av varslinger og alarmer direkte på helsearbeiderens mobiltelefon.

Løsningen for sykehjem gir den ansatte et oversiktsbilde og sanntids samhandling på pc, direkte på storskjerm eller på mobil enhetSamhandlingen starter fra bruker får tjenester i kommunen. Alle involverte tjenester har oversikt over brukeresine oppgaver, oppfølginger og ansvar.

Samhandling

Tjenesteapplikasjonene viser alle brukerne på rader i applikasjonen som enkelt kan sorteres/filtreres på fokusområder som innlagt, meldte, risikogrupper, soner, mine pasienter, News skåring, tavlemøte eller lignende. Oppdateringen i applikasjonen skjer i sanntid, og alle involverte parter vil ha samme oppdaterte informasjon for hånden til enhver tid. Dette gir ekte samhandling og trygge overganger ved at tjenestene hele tiden har oversikt over oppgavefordeling, risikoområder og tiltak for bruker. Det kan avtales møter og samtaler på tvers av tjenesteområder direkte i applikasjonen som gjør at du reduserer antall eposter og telefoner. Den ansatte vil også kunne sende og få meldinger/chat inn på sine mobilenheter dersom det skulle skje endringer og oppdateringer vedrørende ens bruker.  

Ledelsen vil ha oversikt over alle aktiviteter i sanntids dashboardet som gir en oversikt og som kan bidrar til en bedre plassadministrasjon og ressursutnyttelse. Videre gjør løsningen slik at alle støttetjenester enkelt kan samhandle rundt bestillinger og oppgaver som både er pasientrelaterte og oppgaverelatert til huset. Den ansatte kan be om ekstra utstyr ved en enkel melding i løsningen som gjør at renhold kan komme. Transport kan bistå med å flytte en seng eller utlevering av et hjelpemiddel og alle rundt pasient og brukere er oppdatere med lik informasjon. Ved helsehuset kan også pårørende ankomst registrere seg via kiosk eller mobilenhet. Og evt booke overnatting eller pårørende rom for overnatting. 
 
 

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.