Skip to content

Om DNV Imatis

Norsk leverandør av digitale samhandlingsløsninger med sanntidsdata spesielt utviklet for og i samarbeid med helsesektoren.

Om oss karriere DNV Imatis

DNV Imatis gir ansatte i helsetjenestene bedre oversikt, kontroll og arbeidsflyt. Løsningene våre samler og integrerer informasjon fra alle avdelingene i en helseinstitusjon, og synliggjør den på en måte som er like oversiktlig som den er lettfattelig og intuitiv. Med våre løsninger kan samtlige fagområder samarbeide tettere, bedre og mer effektivt – alt fra medisinske og kliniske avdelinger til administrasjon, vedlikehold, kantine, pasienttransport og renholdstjenester. 

Teamet

Samlet utgjør vi en gjeng på ca 80 personer som brenner for å skape teknologisk innovasjon som gir menneskelige fremskritt.

Vi er en sammensatt gjeng av alt fra produkteiere til systemingeniører, selgere, utviklere, applikasjonsspesialister, testere og designere: Listen er lang og mangfoldig, og gjenspeiler kunnskapen og personlighetene i vårt fantastiske team.

Økonomien vår er like solid som menneskene bak selskapet. De fleste er sentralt plassert på vårt hovedkontor i Porsgrunn, noen på avdelingskontoret i Oslo, og en liten andel på hjemmekontor både i Norge og på sentrale knutepunkter i flere land og verdensdeler.

Sammen har vi som mål å skape digitale verktøy for en bedre og enklere hverdag både for pasienter, pårørende og ansatte. 

Som ledende leverandør av e-helse-løsninger med 30 års erfaring fra leveranse av komplekse løsninger, er vi stolte over å samarbeide med 80% av norske sykehus, et økende antall kommuner og flere sykehus utenfor landegrensene.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss om du vil vite mer om våre tjenester, løsninger og produkter. Vi viser deg gjerne en demo om du ønsker dypere innsikt. For support, benytt egen knapp i menylinjen.

En del av DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger.

Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. DNV bistår med å håndtere utfordringene og globale endringene som kundene og verden står overfor i dag, og er en pålitelig stemme for mange av verdens mest suksessrike og fremtidsrettede selskaper.

Se Bent Høie sin omtale av oss i Sykehustalen 2021