Skip to content

Om DNV Imatis

Norsk leverandør av digitale samhandlingsløsninger med sanntidsdata spesielt utviklet for og i samarbeid med helsesektoren.

Om oss

DNV Imatis gir ansatte i helsetjenestene bedre oversikt, kontroll og arbeidsflyt. Løsningene våre samler og integrerer informasjon fra alle avdelingene i en helseinstitusjon, og synliggjør den på en måte som er like oversiktlig som den er lettfattelig og intuitiv. Med våre løsninger kan samtlige fagområder samarbeide tettere, bedre og mer effektivt – alt fra medisinske og kliniske avdelinger til administrasjon, vedlikehold, kantine, pasienttransport og renholdstjenester. 

Teamet

Samlet utgjør vi et team som brenner for å skape teknologisk innovasjon som gir menneskelige fremskritt.

Vi er en sammensatt gjeng av alt fra produkteiere til systemingeniører, selgere, utviklere, applikasjonsspesialister, testere og designere: Listen er lang og mangfoldig, og gjenspeiler kunnskapen og personlighetene i vårt fantastiske team.

De fleste er sentralt plassert på vårt hovedkontor i Porsgrunn, noen på avdelingskontor i Oslo og i Sandefjord, og en liten andel på hjemmekontor både i Norge og på sentrale knutepunkter i flere land og verdensdeler.

Sammen har vi som mål å skape digitale verktøy for en bedre og enklere hverdag både for pasienter, pårørende og ansatte. 

Som ledende leverandør av e-helse-løsninger med 30 års erfaring fra leveranse av komplekse løsninger, er vi stolte over å samarbeide med 80% av norske sykehus, et økende antall kommuner og flere sykehus utenfor landegrensene.

Formål, visjon og verdier

Our purpose is to safeguard life, property and the environment.
Our vision is to be a trusted voice to tackle global transformations.

Drevet av vårt formål om å sikre liv, verdier og miljø, styrker vi helsepersonell for å koordinere trygg og god pasientomsorg. Med vår unike tekniske og helsefaglige innsikt gjenspeiles vår visjon gjennom å være en pålitelig aktør i arbeidet med å skape bærekraftige helsemiljøer.

Vi er et internasjonalt selskap og oversetter derfor ikke formuleringene av visjon og verdier til lokale språk, men bruker de originale engelske formuleringene i alle land. Formålet vårt uttrykker vi derimot gjerne på norsk hvor opprinnelsen vår stammer fra.

Våre verdier er overbevisninger som er med på å forme vår kultur og prestasjon. Disse idealene er de adferdene som forventes av alle ansatte i DNV Imatis.: 

We care for and support each other, the patients and their caregivers. 

We dare to be bold, to explore, to be different and to be innovative. 

We share our knowledge and experience to constantly improve. We collaborate with each other and our customers and partners, and we continue to grow and develop as a result.

En del av DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger.

Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. DNV bistår med å håndtere utfordringene og globale endringene som kundene og verden står overfor i dag, og er en pålitelig stemme for mange av verdens mest suksessrike og fremtidsrettede selskaper.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss om du vil vite mer om våre tjenester, løsninger og produkter. Vi viser deg gjerne en demo om du ønsker dypere innsikt. For support, benytt egen knapp i menylinjen.