Skip to content

Historien

Historien om DNV Imatis utspiller seg helt tilbake til 1991. Da først grunnlagt under navnet Cardiac, nå Baze Technology, som en IKT-plattform for visualisering av sanntidsdata i olje- og gassindustrien. Videre åpnet Imatis sitt kontor i Porsgrunn med støtte fra Vekst i Grenland og senere med betydelig støtte fra Innovasjon Norge, lokalt.

Imatis ble solgt til DNV sommeren 2021, og har som en forlengelse av oppkjøpet fått navnet DNV Imatis. Bakgrunnen for salget var å styrke organisasjon for vi­de­re vekst og utvikling, samt smidigere lette gjennomføringen av strategien om internasjonal ekspansjon. Imatis hadde etter kontinuerlig vekst i mange år virkelig slått gjennom stort i det nasjonale hjemmemarkedet, og tiden var inne for å ta steget fullt ut med full satsning også i et større og internasjonalt perspektiv.

Historien

Et økosystem av applikasjoner som gir sanntidsoversikt og beslutningsstøtte for helsearbeidere for effektiv utførelse av pasient-behandling, støtter DNV Imatis visjon «En bedre og enklere hverdag for pasienter, pårørende og ansatte». Hovedkontoret ligger i Porsgrunn, og selskapet har i dag i underkant av 70 ansatte, hovedandel med bachelor- eller mastergrad, i Norge, Danmark, Australia, Italia og Vietnam.

Om DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Med unik teknisk ekspertise og uavhengighet bistår DNV sine kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft, og med å takle de globale omstillinger de møter. DNV har gjort det mulig for interessenter i helsesektoren å ta kritiske beslutninger med trygghet i mer enn tre tiår. Selskapets akkrediteringsprogrammer gir sykehus en klar ramme for å optimalisere ytelsen og til å forbedre pasientsikkerheten og kvaliteten på pleien. DNV samarbeider også med produsenter av medisinsk utstyr for å sikre kvaliteten og sikkerheten til produktene sine i henhold til påkrevde forskrifter. DNV vokser nå raskt innenfor e-helse, og øker sin aktive deltakelse som aktør i den globale transformasjonen helsesektoren går gjennom.

Vil du bli en del av vår fremtid?

Vi er i sterk vekst med flere store nyvunnede kontrakter komplementert med en solid kundebase bestående av langsiktige avtaler i bunn. Samtidig som vi skal ekspandere utover landegrensene til nye upløyde marker. Behovet for nye medarbeidere som skaper helheten i det totale bildet øker i takt med veksten, og vi er alltid interessert i å ta en prat med deg som kan utfylle våre behov for ytterligere kompetanse. Om du ikke ser en utlyst stilling skreddersydd for din profil, send oss likevel en åpen søknad som beskriver deg og innenfor hvilket fagfelt du kan styrke vårt team.

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.