Skip to content

Legevaktstjenesten

Legevaktstjenesten står overfor en rekke utfordringer som påvirker både pasienter og helsepersonell. Manglende oversikt og deling av informasjon fører til ineffektiv pasientflyt, tidkrevende manuelle rutiner, og systemer som ikke kommuniserer med hverandre. Dette resulterer i manglende sanntidsoversikt mellom instanser, avdelinger og personell, noe som kompliserer prioriteringsarbeidet.

Legevaktstjenesten

Effektiviser legevaktens arbeidsflyt

Med DNV Imatis sin løsning kan hverdagen på legevakten bli betydelig enklere. Vår legevaktsløsning skaper bedre pasientflyt fra første kontakt til avreise gjennom sanntidsoversikt, felles prioriteringsgrunnlag, og forbedret pasientkommunikasjon. Dette betyr at både pasienter og helsepersonell kan dra nytte av en mer effektiv og oversiktlig arbeidsdag.

Pasientene vil oppleve mindre ventetid og få løpende informasjon om sin status, noe som reduserer stress og usikkerhet. Helsepersonellet får bedre verktøy for å håndtere pasientflyten, noe som minsker arbeidsbelastningen og gir mer tid til pasientbehandling. Enhetsledere vil ha enkel tilgang til nødvendige innsiktsdata for bedre rapportering og planlegging.

Sanntidsoversikt og effektiv køstyring

DNV Imatis kjerneløsning for legevakt gir en sanntidsoversikt over innkomne pasienter og mulighet for helhetlig køstyring basert på hastegrad. Dette inkluderer:

Ankomstregistrering: Pasienter registreres ved ankomst, enten til avtalt tid eller som drop-in.

Køstyring: Gir oversikt over planlagte besøk, drop-in og prioriterte pasienter, samt visualisering av hastegrad. Mulighet for å melde forsinkelser, kalle inn pasienter og ferdigstille konsultasjoner.

Venteromsskjerm: Viser forventet ventetid og varsler pasienter ved eventuelle forsinkelser. Pasienten mottar innkalling til behandler på telefon når det er deres tur.

Helhetlig pasientflyt fra første kontakt til betaling

Vår utvidede løsning gir en komplett pasientflyt fra første kontakt til betaling:

Selvregistrering: Pasienter kan registrere seg selv ved bruk av kiosk eller mobil, få oppdatert informasjon og velge betalingsmetode.

Oppdatert informasjon: Gjennom køstyringsystemet får man oversikt over planlagte besøk, drop-in og prioriterte pasienter. Pasientene informeres om forventet ventetid og varsles ved forsinkelser.

Betaling: Etter konsultasjon mottar pasienten betalingsinformasjon og kan velge mellom ulike betalingsmåter; skranke, kiosk, mobil eller eFaktura.

Økonomistyring: Økonomiavdelingen holder oversikt i Payment Manager og kan tilpasse betalingsoppfølgingen ved behov.

Med DNV Imatis sin legevaktsløsning kan man enkelt sikre en mer effektiv, oversiktlig og pasientvennlig arbeidsdag. Opplev fordelene av sanntidsoversikt, helhetlig køstyring og forbedret pasientkommunikasjon.

Legevaktstjenesten
Legevakt ambulanse

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.