Skip to content

Vår kultur

Engasjement og teamarbeid er viktige drivkrefter som preger vårt miljø. Fordi vi er opptatt av medarbeidernes trivsel og faglige utvikling, har vi kontinuerlig fokus på internkommunikasjon og sosial oppmuntring for å ivareta vårt gode arbeidsmiljø.

For oss i DNV Imatis er det viktig å fremme en inkluderende kultur. Ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn gjør at vi sammen kan skape en fremtidsrettet virksomhet. Felles kjennetegn er motivasjonen om å bidra til en bedre og enklere hverdag for pasienter, helsepersonell og pårørende, samt en indre drivkraft om alltid å levere det beste for våre kunder.

Vår kultur

Vår kultur gjør at vi er opptatt av det gode fellesskap, og bestreber etter å samles fysisk eller digitalt på ulike arenaer flere ganger i året. Det være seg faglige samlinger, messer, fredagsquiz, sommerfest, utenlandstur eller en ettermiddag i klatreparken. 

Våre kjerneverdier gjenspeiler vår utpregede ‘vi’- kultur

KVALITET

Vi leverer forventet resultat til avtalt tid og pris. Vi arbeider etter høye etiske standarder, normer og regler, er kundefokuserte og tenker helhet.

RESPEKT

Vi involverer hverandre og kommuniserer tydelig. Vi samarbeider, hjelper til og bidrar til andres utvikling og effektivitet. Vi tar hensyn til tid, behov og verdier.

LAGÅND

Som utøvere på samme lag, spiller vi hverandre gode. Vi er entusiastiske og har arbeidsglede. Vi er DNV Imatis, og når resultater sammen. Ett selskap, som bygger på mangfold.

Vil du bli en del av vårt team?

Trigges du av stimulerende og variert arbeid i et selskap i sterk vekst? Vil du jobbe i et internasjonalt selskap med bransjens kanskje beste og hyggeligste kollegaer? Da har du kommet til riktig sted! Vi er i sterk vekst med flere store nyvunnede kontrakter komplementert med en solid kundebase bestående av langsiktige avtaler i bunn. Samtidig som vi skal ekspandere utover landegrensene til nye upløyde marker. Behovet for nye medarbeidere som skaper helheten i det totale bildet øker i takt med veksten, og vi er alltid interessert i å ta en prat med deg som kan utfylle våre behov for ytterligere kompetanse.

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.