Skip to content

Persontjenesten

Publisert 06.12.2022 kl 13:31

Gjennom avtale og tett samarbeid med Norsk Helsenett, har DNV Imatis utviklet en ny integrasjon mot Persontjenesten. Bydel Stovner ved Vurderingsteamet i Oslo, har deltatt som pilot i prosjektet.

I fremtiden må alle virksomheter innen norsk helsetjeneste bruke Persontjenesten via Norsk Helsenett for å få tilgang til folkeregisterinformasjon. Dette gjelder både eksisterende og nye medlemmer i helsenettet. Omleggingen omfatter blant annet aktører fra både spesialisthelsetjenesten, den kommunale helsetjenesten (inkludert fastleger og legevakter), fylkeskommunal helsetjeneste (tannhelsetjenesten), virksomheter i sentral helseforvaltning, samt private helsetjenester som apotek og røntgen.

Persontjenesten

Forutsetninger

Samtlige helsevirksomheter skal kunne bruke Persontjenesten uavhengig av om man i dag er koblet opp mot Personregister, TietoEvry, eller ikke bruker folkeregisterinformasjon i det hele tatt. Forutsetningene for å få tilgang til Persontjenesten er at man må være medlem av helsenettet, og at den enkeltes fagsystem må ha en integrasjon mot Persontjenesten. Det er nå sikret en integrasjon mot DNV Imatis’ løsninger og system.

Produksjonssetting

Den nye integrasjonen ble produksjonssatt hos Bydel Stovner i midten av oktober, og DNV Imatis holder nå på å etablere en utrullingsplan for alle kunder som ønsker sammenkoblingen. Integrasjonen vil bli tilbudt alle eksisterende og nye kunder på lik linje med andre integrasjoner.

Integrasjonen til Persontjenesten sikrer brukere av DNV Imatis’ digitale løsninger en enklere arbeidsprosess med automatisk oppdatering av personinformasjon. Dette  vil samtidig styrke tryggheten om at riktig og viktig pasientinformasjon er ivaretatt.

Ny sentral funksjonalitet tillater at persondata  enkelt kan hentes inn ved å gjøre et oppslag mot Persontjenesten når en pasient skrives inn i tavlene. Informasjon om hendelser fra Persontjenesten (som at en pasient avgår med døden, en pasient flytter eller en pasients personnummer endres) flagges automatisk og vises i oversiktstavlene. All informasjon om en pasient som registreres eller endres i tavlene, inkludert hvem som har registrert eller endret informasjonen, loggføres og vises i tavlene eller historikksøk-appen.

Hva er Persontjenesten?

Persontjenesten blir helsetjenestenes sannhetskilde for folkeregisterinformasjon, og vil gi helsetjenesten rask tilgang til oppdaterte personopplysninger.

Dagens Personregister (PREG) skal erstattes av Persontjenesten, hvor hovedinformasjonskilden vil være det moderniserte Folkeregisteret fra Skatteetaten. Persontjenesten tilbyr tjenester for å hente ut nye og endrede opplysninger fra Folkeregisteret rett etter at de er registrert (nær sanntid). Med dette skal sektorens høye krav til tilgjengelighet av folkeregisterinformasjon møtes.

Gjennom Persontjenesten legges det til rette for å ta i bruk ny personidentifikator (PID) ved at bl.a. fødselsdato og kjønn er skilt ut i egne felter.

Videre har Persontjenesten også informasjon fra Kontakt- og Reservasjonsregisteret, i tillegg til at man også beriker personer med bydelsinformasjon. Andre integrasjoner vil bli vurdert fortløpende.

Persontjenesten

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.