13

 

Den hellige Lucia var en ung, rik og kristen martyr som ble helgenerklært av den katolske kirke. Hennes navn stammer fra «lys» og er de blindes beskytter. Sankt Lucia sin festdag i vest er 13.desember. Skikken er antatt å ha opphav fra starten av 1800-tallet hvor en ung kvinne utkledd som en engel med krans av levende lys i håret serverte lussefrokost for herskapet på storgårder i Vest-Sverige.

Hva symboliserer formen på lussekattene?

Sol og liv
Måne og sol
Det gode og det onde