Skip to content

NLSH med ny akuttmottaksrapport

Nordlandssykehuset (NLSH) med ny akuttmottaksrapport som synliggjør beregninger, dimensjoner og tidsforbruk knyttet til pasientforløpet.

Publisert 11.05.22 kl 10:29 

NLSH så et tydelig behov for et rapport- og analyseverktøy med mulighet for tilpassede standardrapporter for å kunne ha mulighet til å sammenligne KPI’er, identifisere flaksehalser, kartlegge tidsbruk og planlegge bedre. Sykehuset har til nå ikke hatt noen oversikt over pasientforløp og hvordan dette påvirker akuttmottaket. 

NLSH med ny akuttmottaksrapport

Utvidet analyseverktøy

Etter samarbeid med DNV Imatis er det etablert akuttmottaksrapporter som viser pasientforløp for pasienter som kommer til akutten, med mulighet for å filtrere på sykehus (Bodø, Lofoten, Vesterålen) og periode. Rapportene inneholder ulike nøkkeltall, triage, avdelingsfordeling, fordeling av ESS – koder, vitale parametere, samt ulike målbare KPI’er definert av sykehuset selv.

Silje Therese Kristensen, rådgiver ved Enhet for klinisk IKT på Nordlandssykehuset HF, sier rapportene primært vil bli brukt i tavlemøter på morgenen blant personalet, men også i større grad blant fagseksjonen i klinikken slik at de kan hente ut tall fra virksomheten.

Sammenligningsgrunnlag for bedre beslutninger

Mulighetsrommet dette gir omfatter datauthenting og analyser som gir beregnings- og sammenligningsgrunnlag for å avdekke blant annet hvor tidsbruken og belastningen i mottaket er størst. Alle tidsstempler kan sammenlignes på tvers. Eksempler på definerte tidsbaserte KPI’er definert av NLSH, spenner seg fra tid fra doktor tilsett til doktor ferdig, tid fra doktor ferdig til ut av mottak og tidsdifferanse mellom pasienter som snus eller videresendes. Fordelingsgrader basert på triage – verdier, antall per avdeling, ESS – koder og vitale parametere, er også implementert for alle eksisterende verdier.  

Gjenbruk

Rapportløsningen gjennom en utvidelse av DNV Imatis Analytics kan gjenbrukes med kun minimale justeringer for alle sykehus som benytter DIPS som PAS. For øvrige som bruker andre PAS – felter og navn, trengs det en litt større tilpasning for å kunne ta i bruk utvidelsen i DNV Imatis Analytics.

Utvidelsesmuligheter

Analyseverktøyet åpner for datainnsamling fra alle sengeposter og sykehusforløp, og at det kan legges til flere måleverdier for enkel beregning og fremstilling av tilpassede grafer, gjennomsnitt, median eller 90% percentilverdier i rapporten. Man vil også kunne tilpasse og skreddersy behov som eksempelvis til avdelinger som psykiatri.

NLSH med ny akuttmottaksrapport

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.