Skip to content

Webinar: Samhandling i kommunehelsetjenesten

Vil du lære mer om hvordan du kan tilrettelegge for enklere samhandling, bedre kommunikasjon og økt pasientsikkerhet i din kommune?

Vi inviterer til inspirasjonswebinar 😀 Her vil vi gå nærmere inn på hvordan du kan få bedre oversikt over tjenestemottakere, oppgaver og pasientforløp for å sikre god oppfølging. Vi vil også belyse hvordan man enklere kan kommunisere bedre og mer effektivt – og ikke minst hvordan det sørges for at pasientsikkerheten alltid ivaretas på best måte. Når alle vet hva de skal gjøre med riktig sanntidsinformasjon, bidrar dette ofte til bedre arbeidsmiljø og økt motivasjon.

Onsdag 31. mai
kl 12:00 – 12:45
Link til webinaret blir tilsendt ved påmelding

Påmelding

Webinar: Samhandling i kommunehelsetjenesten

La deg inspirere

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…