Skip to content

Selvbetjent innsjekk på Lunge poliklinikk i Bergen

I forrige uke tok Lunge poliklinikk på Haukeland universitetssjukehus i Bergen bruk DNV Imatis’ løsninger for ankomstregistrering og oppfølging. Konfigurator Tone Gautesen har kartlagt behovene og satt opp løsningen på avdelingen. Entusiastisk kan hun meddele at «de som tar ulike prøver og lungefunksjonstester har ekstrem nytte av løsningen, -nå slipper de å lete ette pasientene!»

Vi i DNV Imatis er veldig stolte av å samarbeide med Helse Vest IKT som er utrolig dyktige i sitt arbeid med å kontinuerlig forbedre helsetjenester i regionen gjennom innovativ bruk av digitale løsninger -og ikke minst gjennom å lytte til de ansatte.

Nyheten om innføring av selvbetjent innsjekk på Lunge poliklinikk ble nylig omtalt på Bergen HF sitt intranett, og her kan du lese hvordan de selv omtaler den første opplevelsen med den nye løsningen:

Endelig selvbetjent innsjekk på Lunge poliklinikk!

Onsdag 22. februar kunne en glad Kirsten Nøttingnes endelig klippe snoren og markere selvbetjent innsjekk for offisielt åpnet. Ventetiden har vært lang.

Og responsen? 
«Veldig sjelden man får et dataverktøy man blir venn med første dag, som ikke tar mer tid, bare oppleves som en fordel. Takk, dette trengte vi!» uttrykker Overlege Bent Aarli.

«Oversikten vi nå har over pasientflyten er nyttig fra dag én og vil frigjøre verdifull tid for flere yrkesgrupper.» sier Kontorleder Kirsten Nøttingen

Selvbetjent innsjekk på Lunge poliklinikk i Bergen

Felles innsats

Kontorleder Nøttingnes kommenterte at hun ikke hadde sett for seg at det skulle gå nesten fire år fra hun hørte om løsningen, til Lunge poliklinikk nå faktisk kan overlate til pasientene selv å registrere ankomst og finne rett rom. Mens nesten alle andre somatiske enheter har brukt DNV Imatis på poliklinikkene en stund, har Lungeavdelingen ventet.

Flere av de fremmøtte til åpningen har bidratt sterkt frem mot dagens milepæl: Edith Kalve og hennes team i det regionale prosjektet, det lokale prosjektet ledet at Monica K. Monsen, og, ikke minst, kjerneteamet i Lungepoliklinikken: Marit E. Aardal, Merethe Oksnes og Marte H. Spjeld sammen med Kirsten Nøttingnes og Thomas Berge.

 

– Takk for strålende innsats! sa programleder for Alle møter*, Ingvild Sunde.

 

*Om Alle møter

Alle møter skal bidra til et bedre tilbud til pasientene med god og forenklet kommunikasjon med pasienter og pårørende, kortere ventetid og ingen brudd på tidsfristen. Pasienten skal møte et helhetlig og forutsigbart system i hele Helse Vest, uavhengig av geografisk tilknytting eller behov for konsultasjon. Målet er at ventetiden blir kortere, planleggingen bedre og at flere møter til timene sine.

Alle møter  – Helse Vest RHF