Skip to content

Digital arbeidsstøtte til Frelsesarmeen Omsorg+

Historisk har lapper og notater vært oppbevaringssted og primærkilde for viktig informasjon hos bo-konseptet Omsorg+. Som et pro bono -samarbeid får nå Omsorg+ på Teisen og Ensjøtunet digitale arbeidsverktøy som skal støtte oppunder bedre informasjonsflyt og økt personsikkerhet.

Tidligere har oppbevaringen av informasjon vært uoversiktlig og utrygg gjennom bruk av post-it-lapper og notater i dagbøker. Digital arbeidsstøtte til Frelsesarmeen Omsorg+ har blant annet som mål om å sikre en god ivaretakelse av personsikkerheten. Det ble derfor essensielt med en løsning som både kunne forenkle og kvalitetssikre informasjonen som mottas om beboerne.

Digital arbeidsstøtte til Frelsesarmeen Omsorg+

Behov og bakgrunn

«Bakteppet for at vi så et behov for en digital løsning, er at vi er i en situasjon hvor vi på tross av å ikke være en helseinstitusjon, allikevel får tilgang til helseopplysninger og annen informasjon. En av våre ansatte hadde erfaring med bruk av løsningen til DNV Imatis i tidligere jobbsammenheng i helsesektoren, og tipset oss om denne digitale arbeidsstøtten.» Liza Wigaard Johansen, Rådgiver, Seksjon for Frelsesarmeens eldreomsorg

«Vi ønsker en digital arbeidsstøtte som bidrar til et bedre system for informasjonsflyt og personsikkerhet i vår hverdag. Det vil også forbedre samhandling og koordinering rundt informasjonen vi oppbevarer for å kunne gi beboere i våre Omsorg+ en best mulig tjeneste.»

Bo-konseptet Omsorg+, både på Teisen og Ensjøtunet, er ikke helseinstitusjoner. Beboerne bor i selvstendige leiligheter, men de tilhører allikevel en sårbar gruppe med omsorgsbehov. Dette betyr at det ikke skrives journal, samtidig som det er behov for et godt system for informasjonsflyt og helhetlig oversikt som ivaretar personsikkerheten. Løsningen skal også gi digital arbeidsstøtte som muliggjør helhetlig koordinering og samhandling, i tillegg til at de trenger å samhandle bedre med kjøkken.

DNV Imatis skal levere en skybasert løsning med applikasjoner for beboeroversikt, aktiviteter og samhandling med kjøkken for Teisen Omsorg + og Ensjøtunet Omsorg +. Løsningen produksjonssettes rett over sommeren, og er et pro bono prosjekt hvor Frelsesarmeen kun betaler årlig lisens for drift av skytjenesten.

Omsorg + er et tilrettelagt tilbud for eldre, bestående av leiligheter, servicesenter med aktivitetstilbud, kafe, frisør og fotpleie. Samlet sett er det 149 leiligheter.

Både Teisen og Ensjøtunet drives av Frelsesarmeens eldreomsorg, på oppdrag fra Alna og Gamle Oslo bydel.