Skip to content

Task Manager

I samarbeid med Helse Vest har vi utviklet applikasjonen Task Manager som ny løsning for administrasjon av støttetjenester i form av renhold og portøroppdrag. Løsningen vil erstatte Dispatcher-applikasjonen og tas i bruk av Helse Vest våren 2023.

Task Manager er en videreutvikling av, og erstatning for, den tidligere Dispatcher-applikasjonen. Dispatcher som såkalt «tykk klient» krevde lokal installasjon, vedlikehold og oppdatering. Den nye Task Manager er web-basert, i likhet med de resterende av DNV Imatis’ apper og løsninger. Fordelene er flerfoldige, og tillater blant annet at applikasjonen kan benyttes og håndteres fra enhver PC tilkoblet nettet. Samtidig sikres at alle brukerne i din organisasjon til enhver tid jobber i lik versjon. Løsningene videreutvikles kontinuerlig, så det vil alltid lønne seg å oppdatere til nyeste versjon slik at du får tilgang til ny funksjonalitet og design.

Task Manager

Task Manager i det daglige

Skiftledere med ansvar for administrering av støttetjenester som renhold og portøroppdrag, vil nå kunne benytte Task Manager for tildeling og for å holde oversikten over det samlede volum av oppdrag. For ansatte i støttetjenestene betyr dette at de enkelt mottar sine oppdrag direkte i mobilportalen, gjennom rollebaserte telefoner.  

I en hektisk hverdag må skiftledere til stadighet håndtere et stort volum av ulike typer oppdrag. Task Manager vil gi skiftledere en oversikt over ikke-tildelte og tildelte oppdrag for portører og renholdspersonale, og tillater både manuell og automatisk tildeling og fordeling av tilgjengelige ressurser. Skiftledere vil være i stand til å administrere oppdragene fra de er registrert og til de er fullført. 

Task Manager gir også en oversikt over hvilke ressurser som til enhver tid er tilgjengelige. Med oppdatert og forbedret brukergrensesnitt fremstår Task Manager mer intuitivt og smidig. Fleksibiliteten blir derfor sentral for å kunne klare å holde oversikten over det enorme omfanget i fordelingen av oppdrag.   

Den nye applikasjonen er et resultat av tett samarbeid med brukere, og det har til enhver tid vært brukernes erfaringer og behov som har lagt til grunn for videreutviklingen.

Løsningen ble ferdigstilt i desember 2022, og tas i bruk av hele Helse Vest i løpet av våren 2023.