Skip to content

Styringsverktøy

Informasjonsteknologiens evne til å produsere data er bortimot grenseløs. I en organisasjon som er så stor, omfattende og detaljfokusert som et sykehus, kan mengden av data og den komplekse sammensetningen gjøre den vanskelig å behandle. Både når det gjelder å velge hvilken data som skal analyseres – og å utføre analysen korrekt.

DNV Imatis Styringsverktøy gir sykehus og helseforetak muligheten til å utføre ekstremt effektiv datainnsamling. All data styringsverktøyet aggregerer kan gi en svært presis her-og-nå-status i sanntid. Dette gir en ekstremt sjelden grad av oversikt, og unike muligheter for planlegging. I tillegg lagres all data til senere bruk, som gir mulighet for retrospektive analyser. Hvor mange pasienter som er innlagt og er på vei ut, sykdomsforløp, behandlingstid og journalførte alarmer – alt bidrar til viktig erfaring og læring.

Styringsverktøy

Bruk dashbord som et informasjonsverktøy til å spore nøkkeltall, indikatorer og andre data du trenger i din ledelse eller for å styre bestemte prosesser. 

Vi sørger for analytiske data i sanntid basert på åpen teknologi. En felles plattform gir bedre innsyn i aktiviteter og ressurser. Slikt innsyn legger til rette for bedre beslutninger tatt i rett tid, noe som direkte øker kvaliteten på omsorgen og pasientenes tilfredshet, og åpner for bruk av data til å frembringe kunnskap og en bedre forståelse av pasientenes behov.

Sanntidsdata betyr at en forverring i tilstanden til pasienter kan oppdages tidligere, frigjør tid for sykepleierne og bidrar til bedre planlegging av hvor personale og ressurser skal settes inn.

Kontinuerlig oppdatert informasjon gir en løpende oversikt over viktige driftsindikatorer.

Samler data fra kliniske forløp og overvåker alle faser av de kliniske prosessene ved hjelp av standardkomponenter fra vår produktpakke. Prosessen kan enkelt konfigureres til å overvåke flaskehalser, aktivitet, ventetider og avvik fra rutiner.

Forenkler komplekse datasett

Dashbord forenkler komplekse datasett for å gi brukerne en umiddelbar oversikt over den løpende innsatsen. Alle data blir overvåket i sanntid, og nye nøkkeltallsindikatorer kan fastsettes underveis, selv mens systemet er i full drift. Brukere kan opprette apper og skjermelementer som umiddelbart kan produsere verdifull informasjon.

Sanntidsdata betyr at en forverring i tilstanden til pasienter kan oppdages tidligere, frigjør tid for sykepleierne og bidrar til bedre planlegging av hvor personale og ressurser skal settes inn.

 

Gevinster

Gir nøkkeltall

Gir analytiske data og nøkkeltall i sanntid

Overvåker

Overvåker ventetider, flaskehalser, responstider, sjekklister, tilfredshet, status for sengeplasser, sykesignaler o.l.

Effektiviserer arbeidsflyten

Avdekker

Oppdager/eliminerer sløsing med ressurser

Senker kostnadene

Gir fleksibilitet

Kan konfigureres og tilpasses etter behov

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.