Skip to content

Støttetjenester

Det er umulig å drive et helseforetak uten rask og pålitelig kommunikasjon mellom samtlige avdelinger. En kirurg får ikke operert hvis operasjonssalen ikke er rengjort, en radiolog får ikke tatt en MR hvis pasienten ikke blir fraktet til røntgenavdelingen i tide. Alle er avhengig av alle.

DNV Imatis løsning for støttetjenester gjør alle avdelinger i en helseinstitusjon til en fullintegrert del av organisasjonen. Informasjon flyter fritt og sømløst, fra akuttavdelinger til renhold, vaktmester- og portørtjenester. Alle får tilgang til det samme teknologiske økosystemet ­– en sykepleier som oppdager at en vask er tett, kan informere vaktmestertjenesten i sanntid og få beskjed når problemet er løst. En seng som må klargjøres av renholdsavdelingen til ny pasient, en pasient som trenger en portør til å bli fraktet til røntgen, et lysrør som må skiftes – alt kan registreres i det samme teknologiske økosystemet som sykepleiere, leger og administrasjon bruker.

støttetjenester

Personalet mottar, behandler, utfører og avslutter oppgaver og arbeidsordrer direkte i app.

Én enkelt portal tildeler, delegerer og holder styr på mange ulike tjenester, samtidig som det sørges for direkte kommunikasjon mellom sengepostene, enhetene og personalet. Dette omfatter oppgaver for portør, transport av pasienter, blodprøver og andre transportoppgaver, samt rengjøring, kliniske oppgaver og tekniske tjenester.

Oppgavene mottas som melding på hver enkelt ansattes håndholdte mobile enhet.

Stavanger Universitetssykehus

Applikasjonene for støttetjenester ble implementert i Helse Vest i begynnelsen av 2021. I løpet av et par uker håndterte de mer enn 10 000 oppgaver, noe som overgikk alle forventninger. DNV Imatis løsning er tilgjengelig for PC, berøringsskjermer og smarttelefoner. Det nye systemet er pålitelig, enkelt å bruke og har et utvidet bruksområde, ifølge en radiograf på røntgenavdelingen.

Pasientenes fødselsnummer legges inn i systemet. Dette trygger pasientsikkerheten og bidrar også til å sikre at portøren henter riktig pasient.

I løpet av den første dagen med løsningen til DNV Imatis, gikk mer enn 400 oppgaver gjennom systemet.

Oppgaveflyt - slik virker det

Tildeling av oppgaver
Portører og renholdere får melding om nye oppgaver på sine håndholdte enheter (personsøker, smarttelefon eller nettbrett).

Smarte regler for oppgaver
Smart tildeling av oppgaver kan være basert på soner, enheter eller andre forhåndsdefinerte valg. Dette reduserer behovet for forflytning mellom hver oppgave og sørger for mer effektiv bruk av personalets tid.

Stedsbaserte tjenester kan bli lagt til i de smarte reglene for oppgaver og dermed automatisere tildelingen (i dag kompatibel med Cisco Hyperlocation, Sonitor og Stanly).

Behandling av oppgaver
Hver ansatt styrer sin egen arbeidsbelastning ved å akseptere eller avvise innkommende oppgaver, og bruker arbeidslisten for de oppgavene som er aktive.

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.