Skip to content

3 sykehus med digital beredskap

Norsk teknologi understøtter pasientbehandling og personalstyring i krisesituasjoner. Med innebygd handlingsrom for innovasjon har teknologien skapt store gevinster i flere sykehus og kommuner. Nordlandssykehuset alene har beregnet en besparelse på 11 millioner så langt under pandemien.

Behovsprøvd handlingsrom

Pandemien har vist at det er nødvendig med handlingsrom i helsetjenesten til å utvikle og ta i bruk nye løsninger raskt, og at samarbeid med næringsliv, ansatte, brukere og ledelse må til for å løse behovene. Da pandemien traff Norge i mars 2020, hadde flere sykehus og kommuner et helt annet utgangspunkt enn andre til å møte utfordringene. Med utgangspunkt i logistikk- og samhandlingsplattformen fra DNV Imatis, kunne sykehusene og kommunene selv utvikle og innføre løsninger for å møte akutte behov som oppstod underveis. Det startet med løsninger som ga oversikt over smittestatus og kapasitet i sykehuset samt å forhindre at pasienter med potensiell smitterisiko kom innenfor dørene på sykehuset. Ved innsjekk på poliklinikken fikk pasientene spørsmål om de hadde symptomer på smitte eller hadde vært utenlands slik at ansatte kunne fange opp dette raskt og ta aksjon.

sykehus med digital beredskap
sykehus med digital beredskap

Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset var ett av flere sykehus som våren 2020 tok i bruk løsningene fra DNV Imatis for å ha full oversikt over smittestatus og kapasitet på tvers av sykehusene i Vesterålen, Lofoten og Bodø. «For å hindre videre smitte av pasienter er det viktig å til enhver tid ha oversikt over smittede pasienter og hvor de befinner seg, og hvilken utvikling de har», uttalte ansatte.

Haraldsplass, Bergen

På Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen ble det raskt etablert løsninger som ga full oversikt over smittesituasjonen på sykehuset. Både pasienter med påvist smitte, og mistanke om smitte, ble registrert slik at alle på sykehuset hadde oversikt. Både beredskapsteamet og ledergruppen, men vel så viktig ulike støttetjenester som portører, renhold, radiologi og fysio i tillegg til sykepleiere og leger. Alle ansatte har hatt tilgang til sanntidsinformasjon på digitale tavler og mobiler.

haraldplass
kalnes

Sykehuset Østfold, Kalnes

På Kalnes utenfor Sarpsborg etablerte Sykehuset Østfold på kort tid «korona-tavler» med full oversikt over pasienter med bekreftet eller mistenkt Covid-19 smitte på de ulike avdelingene. De tok også i bruk løsningen til å ha oversikt over ansatte i karantene slik at det ble enkelt å se hvor i sykehuset det er kapasitetsutfordringer.

Etter hvert som pandemien har utviklet seg videre, har også behovene for digital støtte til ulike oppgaver på sykehusene endret seg. Løsninger for testkapasitet og smittesporing og etter hvert også vaksinering med ulike vaksiner for pasienter og ansatte og oppfølging av andre vaksinedose, er etablert og tatt i bruk.

Digitale løsninger i kommuner

Lørenskog, Larvik og Horten kommune hadde også tatt i bruk digitale tavler fra DNV Imatis på ulike enheter i kommunehelsetjenesten før pandemien inntraff og ga helt andre utfordringer. Ved å implementere støtte for påvist smitte, karantene og mistenkt smitte i tavlene, kunne denne informasjon enkelt deles på tvers av avdelinger. Dette ga kommunene raskt oversikt over koronasituasjonen for sine brukere slik at de kunne bruke ressursene på å håndtere smittesituasjonen. Etter hvert har tilsvarende løsninger også blitt implementert i kommunene for å ha oversikt over smittesporing og vaksinering.

De digitale løsningene er satt opp på svært kort tid av sykehusene og kommunene  i samarbeid med DNV Imatis som teknologileverandør. DNV Imatis løsning er utviklet for å gi digital støtte til samhandling og pasientflyt i helsetjenestene og kan enkelt endres for å fange opp nye fokusområder i en krisesituasjon, men også i daglig drift. Den «digitale verktøykassen» er et kraftig og unikt verktøy som gir store muligheter for innovasjon. Verdien av dette er betydelig og med tallene fra Nordlandssykehuset som utgangspunkt, har sykehus og kommuner som har tatt i bruk plattformen hatt stor nytte av investeringen. Gevinstene fra Covid-applikasjonene viser verdien av effektiv samhandling og illustrerer et gevinstpotensial også på andre områder i tjenestene.

 

Flere gode historier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.