Skip to content

Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Hospital (RAH) er det største sykehuset i Adelaide og i Sør-Australia. Med sine over 800 senger tilbyr RAH spesialisthelsetjenester for Sør-Australia og tilbyr polikliniske tjenester til innbyggere i Adelaide. RAH er også regnet som det fremste universitetssykehuset i Sør-Australia.

Bakgrunn

Etter et besøk av den australske helseministeren på St. Olav hospital i Norge i 2009, ble det bestemt å bygge et digitalt sykehus basert på anbefalt praksis fra Norge.

Formålet med det nye Royal Adelaide Hospital var å integrere kommunikasjon, telekommunikasjon, arbeidsflyt, kliniske programmer, service-tjenester, pasienterminal m/TV, oversikt over rom, digitale whiteboard som viser pasientflyt, innsjekk for pasienter, skiltløsninger, brannalarm, automatiserte kjøretøy for organisering og transport av varer, pasientsignal og alarmer; til ett enhetlig system.

Royal Adelaide sykehus 610x482
Royal Adelaide sykehus

Selvbetjening

 DNV Imatis løsning for pasientlogistikk brukes til selvinnsjekk i kiosker eller til manuell registrering av ankomst. Brukerflaten tilbyr påminnelse om avtaler, innsjekk-funksjonalitet ved ankomst, og en sømløs flyt av kommunikasjon før, under og etter avtaler. Pasientene får også rask adgang til informasjon om oppmøtested, og navigasjon for å hjelpe dem med å finne fram til riktig tid. Denne løsningen gir sykehuspersonalet et viktig overblikk over pasientavtaler, ansvarligroller for videre behandling, og verktøy for å følge opp køer og ventetider.

Pasientflyt

På alle vaktrom for sykepleiere har det blitt installert digitale samhandlingstavler som gir en oversikt over pasientalarmer og sengekapasitet. De samme digitale samhandlingstavlene brukes parallelt til å fordele sykepleiernes ansvar for rom eller pasienter. Alarmer og pasientinformasjon videresendes automatisk til riktig mottaker på den aktuelle avdelingen.

Kø-administrasjon

Systemet for køhåndtering fra DNV Imatis brukes i alle poliklinikker ved Royal Adelaide Sykehus. Pasienter får beskjed via sms 15 minutter før de har en avtale, slik at man effektivt gir signal om at pasienten kan forflytte seg til riktig venteområde i tide. På samme måte får de også beskjed om eventuelle forsinkelser.

Oppgavehåndtering

Royal Adelaide Sykehus anvender trådløse IP-telefoner på sine avdelinger, alle integrert med vår mobilportal. Denne app’en erstatter personsøkeren, og brukes nå både til støttetjenester, pasientalarmer, tilkallelser, brannalarmer, og vanlige toveis meldinger. Alt dette spores så sikkert for å sikre at meldinger mottas av riktig ansvarlig rolle.

Sparer tid og krefter

Enklere innsjekking

Mer enn 80% av polikliniske pasienter registrerer sin ankomst på selvbetjente kiosker.

Bedre pasientomsorg

Bedre sanntidsbeslutninger mens man jobber gir ringvirkninger som bedre service og omsorg til pasientene.

Mer nøyaktig

Med mobile løsninger istedenfor stasjonære pc’er, har innhenting av nødvendige data blitt både raskere og mer presis.

Royal adelaide sykehus

Flere gode historier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.