Skip to content

Økt fleksibilitet på sengepostene

Sluttbrukere på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har testet en ny digital løsning som skal indikere hvor travelt et tun er, og samtidig fordele oppgaver til mindre travle tun i et sengeområde. Dette skal bidra til økt fleksibilitet og jevnere arbeidsbelastning på sengepostene.

Vi i DNV Imatis har fått lov til å dele hva Helse Vest selv sier om prosjektet og den nye løsningen på sitt intranett:

Sykepleiere, leger og Nye SUS Organisasjonsutvikling har nå fått teste den nye prototypen, også i praksis.
Sluttbrukerne har deltatt og beskrevet hvordan de ser for seg at løsningen skal fungere. Mange av behovene deres har blitt løst fortløpende i prototypen som SUS kjører i et av testmiljøene på plattformen til DNV Imatis. 

Økt fleksibilitet på sengepostene

Testing på sengeposten

I løpet av de siste dagene har prosjektet kunnet observere sengepostene og sett hvordan pulsmøter fungerer i praksis. De har også fått besøk av leger og andre sykepleiere som har testet prototypen og gitt gode spørsmål og tilbakemeldinger.  

I testfasen ble selve workshopen avholdt fysisk på sengeposten.  Dette for at klinikerne enkelt skulle kunne delta og for at prosjektet skulle få en realistisk opplevelse av hvordan det er å jobbe på en sengepost.  

Pilotering via Byggstøtte IKT

Det er Meldingsvarslerprosjektet i Byggstøtte IKT som har ansvaret for dette prosjektet, og planen er at de til høsten skal pilotere løsningen på noen utvalgte sengeposter. 

«Det har vært inspirerende å jobbe sammen som et team med utvikler, designer, produktansvarlig og prosjektleder fra DNV Imatis, i tillegg til sykepleiere, leger og OU Nye SUS.»

​​​​​​​Tilbakemeldingen var klar fra alle: Sånn vil vi gjerne jobbe framover!