Skip to content

MyPath har nådd en ny milepæl

I arbeidet med å forbedre kreftbehandlingen gjennom nye digitale løsninger har vi nettopp levert et første konseptbevis til involverte prosjektpartnere, og dermed nådd en viktig milepæl i utviklingen av MyPath – prosjektet.

Det EU-finansierte prosjektet har som mål å utvikle innovative digitale pasientsentrerte behandlingsforløp (PCCPs). MyPath-prosjektet jobber mot bedre pasientresultater og klinisk effektivitet ved å implementere standardisert pasientsentrert omsorg i henhold til etablerte retningslinjer. «Konseptbevis»-løsningen er et betydelig skritt i denne retningen.

MyPath milepæl

Ytterligere forbedringer

Konseptløsningen vil bli brukt i samarbeid med klinikere og forskere i den kommende måneden. Dette vil igjen bidra til at vi kan gjøre ytterligere finjusteringer basert på innsikt og funn fra prosjektets første leveår.

MyPath milepæl for implementering

MyPath-løsningen skal gradvis implementeres gjennom høsten på ni kreftsentre i Europa. Vår ambisjon er å omgjøre det beviste konseptet for pasientsentrert omsorg til en sømløst integrert og praktisk virkelighet innen onkologi.

Den digitale MyPath-løsningen består av et sett med applikasjoner som hjelper helsepersonell med å forbedre tjenestene sine. Løsningen lar pasientrapporterte symptomer integreres i sykehusets systemer, som deretter kan brukes for å koordinere aktiviteter og som grunnlag for veiledede konsultasjoner. Det gir også klinisk beslutningsstøtte for behandling og oppfølging.