Skip to content

Mayo Clinic på norgesbesøk

DNV og DNV Imatis hadde gleden av å være vertskap for en delegasjon fra Mayo Clinic, USA. Morten Andresen, grunnleggeren av DNV Imatis, ble invitert til å holde en presentasjon som fokuserte på hvordan DNV Imatis har vært avgjørende i digitaliseringen av sykehus.

Dette inkluderer å effektivisere prosesser, administrere ressurser og optimalisere arbeidsflyt i nye sykehusbygg, samt å introdusere digitale grensesnitt tilgjengelig for alle ansatte. Nøkkelfunksjoner som ble demonstrert inkluderte bruk av mobiltelefoner for klinisk kommunikasjon, automatisert oppgavefordeling, sanntidsovervåking og -styring av prosesser, og forbedrede selvbetjeningsalternativer for pasienter.

Mayo Clinci på Norgesbesøk

Automatisering av prosesser

Presentasjonen startet med å fremheve flere vellykkede digitale nybyggprosjekter levert av DNV Imatis i forskjellige land, som også illustrerte hvordan disse løsningene har blitt utvidet til eksisterende sykehus.

Deretter ble praktiske utfordringer som sykehuspersonell møter i sin daglige drift tatt opp, og hvordan plattformen kan automatisere prosesser gjennom standardisering.

Et viktig poeng var evnen for applikasjonsspesialister til å utvikle nye støtteverktøy og digitale grensesnitt ved hjelp av no-code og low-code prosessverktøy.

Mayo Clinic på Norgesbesøk

Delegasjonen fra Mayo Clinic, som primært bruker Epic som et medisinsk journalverktøy for automatisert fakturering, viste betydelig interesse for presentasjonen.

Tilbakemeldinger fra dialoger med ulike helseleverandører indikerer at tradisjonelle EPJ-leverandører ofte ikke klarer å tilby tilstrekkelige digitale verktøy for å forenkle og effektivisere det daglige operative arbeidet. Som et resultat søker mange leverandører etter tilleggsverktøy som kan integreres med Elektroniske Pasientjournaler for å støtte deres innsats med digital transformasjon.

 

 

Nyheter >