Skip to content

Lillesand med mål om bedre pasientoppfølging

Lillesand kommune kickstartet året med produksjonssetting av digital samhandlingsløsning for bedre pasientoppfølging. Med en fremoverlent prosjektgruppe ble ventetiden kort fra prosjektoppstart til implementering.

Lillesand sitt overordnede mål

Lillesand sitt mål med digitale tavler er at de skal bidra til bedre kommunikasjonsflyt, økt pasientsikkerhet og styring og kontroll i helsetjenesten. Tavlene skal være et naturlig og funksjonelt samlingspunkt for ansatte i helsetjenesten, og også bidra til bedre tjenesteutførelse med tanke på koordinering og informasjonsflyt. I tillegg skal de gi beslutningsstøtte for helse og omsorgsarbeidere i hverdagen. Videre har Lillesand kommune som formål at tavlene skal bidra til effektiv ressursutnyttelse og god kommunikasjon på tvers av avdelinger.

Lillesand med mål om bedre pasientoppfølging

Implementering og omfang

Først ut er tjenestekontoret, tre korttids- og langtidsavdelinger, med en videre plan for bredding til de resterende enhetene når nye arbeidsmetoder har gått seg til. Vi i DNV Imatis takker for et meget godt samarbeid og en fremoverlent prosjektgruppe som sørget for en smidig og effektiv implementeringsfase. Lillesand har lenge ventet på å få på plass en løsning for å bedre samhandlingen og pasientoppfølgingen, og engasjementet med ettertrykkelig entusiasme underveis har virkelig imponert oss. Viljen og motivasjonen for å ta i bruk mulighetene løsningen gir, har vært en direkte påvirkning for hvordan man fikk til en rask og effektiv implementering. Fra DNV Imatis’ side, har det vært en fornøyelse å jobbe tett med så engasjerte brukere, og vi gleder oss til å følge med videre.