Skip to content

Velferdsteknologi

DNV Imatis har en åpen plattform med standardiserte API’er som kan samarbeide med alle. Vi samarbeider med kompletterende og konkurrerende systemer for å imøtekomme dine behov. Velferdsteknologi med vår plattform gir deg mulighet til å bruke tidligere anskaffet utstyr uavhengig av leverandør. Målet er å gi deg frihet til å velge, både i dag og i fremtiden.

DNV Imatis plattform Fundamentum, er en integrasjons- og arbeidsflytplattform som syr sammen informasjon fra ulike informasjonskilder. Eksempelvis pasientvarslingssystem, e-lås, fagsystemer -EPJ, telefoniløsninger og daglig oppgaveinformasjon. Signaler og data fra de ulike datakildene behandles i plattformen ved hjelp av regler som støtter ønskede arbeidsprosesser. Videre koordineres informasjonsflyten fra de ulike kildene og ut til relevante mottakere. Det være seg pleiepersonell, teknisk personell eller administrativt personell.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologisk plattform

Plattformen kobler de ulike tjenesteyterne til samme informasjonssløyfe og muliggjør effektiv samhandling, logistikk og arbeidsflyt. Ved å innlemme underliggende systemer vil plattformen vise den forhåndsbestemte pasientinformasjonen til rett ansatt, på rett måte og til rett tid. DNV Imatis har i mange år levert et Cisco Validitet Design, og vi har også erfaring med å integrere andre telefoniplattformer som Avaya, blant annet i Helse Vest.

Velferdsteknologi med åpne standarder

DNV Imatis sine API’er er basert på åpne standarder (Web Services, REST kall over HTTPS). Dette gjør integrasjon med underliggende systemer enklere og mer effektivt. Vi har bred kompetanse på integrasjonsarbeid og har rundt 150 integrasjoner mot ulike fagsystemer og sensorer. Bare på Sykehuset i Østfold har vi etablert 51 integrasjoner mot ulike fagsystemer, bygg automasjon, rørpost, rengjøring, teknisk service, posisjoneringssystem, pasientvarsel, brannalarm med mer. Vi har også en rekke ferdig utviklet API som ESPA 4.4.4, OPC, FHIR, HL7, SCAIP, WebRTC, Ascom Open Protokoll, Best Nurse Call og Safemante.

Velferdsteknologisk plattform

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.