Skip to content

Pasientvarsling

DNV Imatis pasientvarsling gir deg helhetlig oversikt med data og informasjon i sanntid. Vi skaper flyt mellom avdelinger og tjenester, og samhandler med ulike EPJ, hvor turnussystemene også integreres.

Pasientvarslingene er innlemmet i digitale oversiktstavler, slik at sømløs samhandling er presentert sammen med alarmene. DNV Imatis pasientvarsling gir helhetlig oversikt. Med oversikt over alarmene på avdelingen oppnår du økt trygghet og kan samtidig samhandle på en bedre måte. Vi tilbyr pasientvarsling med tydelighet, fleksibilitet og ekte samhandlingsstøtte.

Pasientvarsling

Sett opp ulike alarmsløyfer internt, både helsefaglige og tekniske. Eksempler på dette kan være å dele informasjon og alarmer på tvers av avdelinger, rollebasert varsling, sikker alarmsløyfe og eskalering til andre team eller avdelinger.

Les mer

Pasientvarslingene er innlemmet i digitale samhandlingstavler, slik at samhandling og flyt er presentert sammen med alarmene. I tavlene håndteres alt av pasientinformasjon og oppfølging og administrasjon av utstyr og individuelle tilpasningen.

Her kan du sette tidsintervall på den enkelte beboers alarmsmykke som gir en unik individuell oppfølging og gir brukeren en helt ny frihet samtidig som de ansatte opplever trygget.

I utstyrsoversikten er det lagt til flere sjekkpunkt og beslutningsstøtte for å gi hver enkelt pasient den beste kombinasjonen av utstyr. Utstyret kan følge pasienten i de ulike omsorgsnivåene i kommunen.

Personalvarslingen har funksjonalitet for bistand og hjelp. Alarmen går til alle ansatte direkte og avsluttes når alarmen blir tatt av en kollega.

Ved pasientalarmsløyfen går alarmen til den ansvarlig ansatte, men fortsetter i en sløyfe til neste person dersom ikke vedkomne besvarer alarmen. Vi kaller dette en lukket alarmsløyfe.

Ved en utløst trygghetsalarm kan den ansatte snakke med pasienten for å avklare bistandsbehovet, slik at riktig tiltak blir satt inn i de ulike alarmsituasjonene.

  • Pasientvarsling med toveistale
  • Utstyrsoversikt
  • Samhandling med EPJ
  • Vandrealarm med tidsintervall
  • Sanntidsoversikt
  • Sikker meldingsutveksling mellom personell
  • Varslingsloop
  • Standardiserte farger og ikoner
  • Mobil varsling for frihet og trygghet
  • Sanntidsvarsling på alle enheter samtidig

Gevinster

Trygghet for pasienter og ansatte

Komplett oversikt

Flyt mellom avdelinger

Sømløs arbeidshverdag

Ingen dobbeltregistreringer

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.