Skip to content

Digital hjemmeoppfølging

Med digital hjemmeoppfølging kan pasienten følges opp i hjemlige omgivelser med tett og god oppfølging fra helsepersonell, noe som gir økt trygget og livskvalitet i en ellers krevende hverdag.

Digital hjemmeoppfølging er et satsningsområde i helsesektoren, og pasienter utstyres stadig oftere med teknologiske hjelpemidler til bruk i oppfølging av egen helse og sykdom. DNV Imatis har utviklet flere applikasjoner for pasienten i eget hjem. Alle disse applikasjonene er utviklet for å være enkle og driftssikre, med intuitiv brukerflate og navigasjon, og samtidig ivareta strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern.

Digital hjemmeoppfølging

Pasientapplikasjonen støtter blant annet:

 • Sikker videokommunikasjon (WebRTC)
 • Sikker meldingsutveksling, chat og bildedeling
 • Egenrapportering og skjema
 • Sensormålinger
 • Innsikt i eget pakkeforløp

Digital hjemmeoppfølging gir pasienten mulighet til selv å rapportere helsetilstand, behov eller annen informasjon. Informasjonen vil vises på mobil eller i den digitale tavlen til dem som er på vakt til enhver tid. 

Funksjonalitet

Her får man full oversikt og innsikt i pakkeforløp og egenbehandlingsplan.

 • Digital samhandlingsløsning for oppfølging av kronikere i hjemmet eller i forkant av en poliklinisk undersøkelse
 • Oversikt og innsikt i pakkeforløp og egenbehandlingsplan
 • Oversikt over planlagte oppgaver og avtaler, med påminnelser
 • Digitale skjemaer for kartlegging av brukerens symptomer og tilstand
 • En forverring av tilstand vil varsle ansvarlig helsepersonell
 • Video- og meldingskommunikasjon mellom bruker og helsepersonell
 • Meldinger med både tekst og bilde
 • Tilpasset informasjon og opplæringsvideoer relatert til diagnose
 • Brukeren kan benytte sin egen smarttelefon eller PC
 • Sikker pålogging med BankID
 • Kan integreres med medisinske sensorer som f.eks. vekt, blodtrykk, oksygenmetning og temperatur

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.