Skip to content

Helselogistikk-prosjektet skyter fart!

Etter en intens høst med å ferdigstille systemtest for to delområder, ble milepæl 3 formelt godkjent av Helse Sør-Øst rett før jul. Helselogistikk-prosjektet skyter fart, og prosjektet går nå over i akseptansetestfasen.

Systemtest for de to delområdene A og B, omfatter hhv innsjekk og betaling levert som skytjeneste, og pasientflyt og ressurser installert på lokale servere i Sykehuspartners infrastruktur. 

Viktig milepæl for videre fremdrift

22.12.2022 ble M3 formelt godkjent av Helse Sør-Øst, og prosjektet går over i akseptansetestfasen hvor Sykehuspartner skal gjennomføre sine tester sammen med de 4 helseforetakene STHF, VVHF, SVHF og OUS.

Dette var en svært viktig milepæl, både for prosjektet og oss i DNV Imatis. Dette markerer at vi som leverandør har implementert og testet en løsning av høy kvalitet som kunden videre kan benytte i sine verifikasjoner. Oppnåelsen av milepæl M3 vil dermed legge grunnlaget for videre suksess og fremdrift i prosjektet.

Prosjektet fortsetter med full styrke inn mot planlagt produksjonssetting av hele Helselogistikk-løsningen i april 2023.

Helselogistikk-prosjektet

Prosjekt skal forbedre logistikken i sykehusene og samtidig bidra til å forbedre og styrke pasientflyten i helseforetakene på kort og lang sikt. Videre har Helselogistikk som mål å øke effektiviteten i pasientbehandlingen.  
 
Dette skal realiseres gjennom:  
 
  • Sanntidsstyring: Informasjon gjøres tilgjengelig for ansatte uten tidsforsinkelse. 
  • Forenkling av hverdagen ved å redusere dobbeltregistreringer, automatisere oppgaver og flytte oppgaver til pasienter. 
  • Bedre styringsinformasjon over pasientforløp, aktivitet, bemanning og kapasitet. 
Helselogistikk-prosjektet

Målet er å fjerne unødvendig venting både for pasient og helsepersonell, og ved hjelp av selvbetjeningsløsninger gjøre pasientene mer selvhjulpne.