Skip to content

FoodCapture og DNV Imatis har inngått samarbeid

DNV Imatis AS har inngått et samarbeid med FoodCapture AS, en aktør innen digitale terapiløsninger for ernæringsinntak gjennom hele pasientforløpet.

FoodCapture

FoodCapture for å forebygge underernæring

Ifølge ny forskning er 1 av 3 pasienter på norske sykehus underernærte.

Nå skal Sykehuset Østfold Kalnes ta i bruk løsningen for å forebygge underernæring med mål om å heve kvaliteten på ernæringsarbeidet, involvere pasienten i egen ernæring, og samtidig bidra til å styrke pasientsikkerheten. Én avdeling har allerede testet løsningen, og ved implementering vil FoodCaptures app være integrert med den ansattes tjenestetelefon.

CEO i DNV Imatis, Johan Folkunger, uttaler, «Vi er begeistret over å samarbeide med FoodCapture AS. Dette samarbeidet understøtter vårt fokus på innovasjon og engasjement for å skape fremtidsrettede løsninger med pasienten i fokus. Vi tror på digitaliseringens rolle i å forbedre klinisk praksis og pasientresultater, og dette samarbeidet er nok et skritt i den retningen.»

FoodCapture Per Røhnebæk

CEO i FoodCapture AS, Per Røhnebæk, sier, «Dette samarbeidet markerer et viktig skritt fremover for å sikre raskere tilgang til vår løsning inne på klinikken og skape sømløshet i pasientforløpet. Ved å integrere våre teknologier, kan vi forbedre måten klinikken overvåker og administrerer ernæringsinntak på, noe som er vesentlig for pasientbehandling.»

Samarbeidet vil styrke begge selskapenes posisjon i den digitale transformasjonen av helsesektoren.