20

Vi har mange gode grunner for å havne i denne situasjonen; jul, vinterferie, påskeferie, nasjonaldag, pinse, sommerfest, sommerferie, høstferie, dåp, konfirmasjon, bryllup, bursdager, julebord og helger med god mat og drikke. Veldig fort gjort faktisk.

Vi regner 8 timer med jobb hver arbeidsdag. Utover dette, hvor mange timer har man til å kose seg (søvn iberegnet) på fritiden i 2022?

6584 timer
6636 timer
6736 timer
6884 timer