18

 

Vi har alle sider ved jobben vår vi ikke alltid elsker å gjøre. Noen står i posisjon til å delegere, mens andre må ta i bruk beslutningsverktøy som SSP (stein, saks, papir). Den populære leken utviklet seg fra å være et populært drikke- og sexspill for voksne i Sør-Øst Asia, til å bli barnas favoritt da det kom til Europa på starten av 1900-tallet.

Hva er en av ledernytt.no sine anbefalte metoder for å ta bedre beslutninger?

Stein, saks, papir
Sove på saken
Følge magefølelsen
Alle tre