17

 

Navnet nisse er dansk, men brukes også i Norge, opprinnelig mest på Østlandet. Vi skiller faktisk på julenisse, fjøsnisse og gårdsnisse. Bortsett fra sin sporadiske trang til å utføre rampestreker som å slippe kuene løs fra fjøset, er fjøsnissen sitt mest særegne karaktertrekk at han elsker grøt.

Hvilket eller hvilke andre navn har fjøsnissen tidligere vært kjent under?

Haugbonden
Tuftekallen
Tomten
Alle de ovennente
Ingen av de ovennevnte