16

Det kan virke som to av tre får en veldig fin julehøytid

Hva er et annet ord for konsekvensetikk?

Egoisme
Altruisme
Utilitarisme