Skip to content

DNV Imatis inngår samarbeid med Medlytic

Som leverandør av digitale arbeidsverktøy til helsesektoren er vi opptatt av å møte de reelle behovene til helsepersonell. Over tiår har vi vært tett på kundene gjennom brukermedvirkning, innovasjons-samarbeid og felles utvikling, og nå tar vi skrittet et steg videre. Medlytic er en dataanalyseplattform i helsevesenet som bidrar til å forbedre implementering av ny teknologi og IT, der bl.a. innsikt fra helsepersonell er en viktig del av prosessen. Med det første prosjektet under planlegging knyttes store forventninger til samarbeidet.

DNV Imatis inngår samarbeid med Medlytic for å ytterligere styrke vårt fokus på brukermedvirkning og inkludering av helsepersonell ved teknologisk ny- og videreutvikling. Dypere innsikt vil gjøre oss enda bedre rustet til å møte morgendagens behov i helsetjenesten.   

Kontakt oss Johan Folkunger

«DNV Imatis sin visjon er å skape et bedre og enklere liv for både ansatte, pasienter og pårørende. Sammen med Medlytic og deres visjon om å gjøre helsevesenet til det beste det kan være, har vi et sterkt fundament i vårt felles mål om gode, intuitive digitale løsninger som støtter oppunder arbeidsprosessene til brukerne.» -Johan Folkunger, CEO i DNV Imatis   

«For å kunne løse utfordringene vi står ovenfor i helsevesenet, blir vi nødt til å ta i bruk stadig mer teknologi – men det må være teknologi som faktisk møter reelle behov. DNV Imatis lager produkter for å løse ekte problemer i helsevesenet – akkurat som Medlytic. Da er det lett å finne måter å samarbeide på, og vi gleder oss til reisen med dere!»
– Dr. Ida Susanna Fattah, CEO i Medlytic

«Det er fantastisk å jobbe sammen med et selskap som virkelig viser at de lytter til helsepersonellet som skal bruke løsningene deres.» – Robert Grinde, CTO i Medlytic

DNV Imatis inngår samarbeid med Medlytic
Dr. Ida Susanna Fattah, CEO, Medlytic og Robert Grinde, CTO, Medlytic. Foto: Remi Reksten
Dag Ausen

«Med enda større innsikt skal vi bidra til at arbeidshverdagen blir bedre for helsepersonell og at pasienter får bedre helsehjelp. Et samarbeid med Medlytic er med på å tette innsiktsgapet og vil få betydning for hvordan vi utvikler oss videre sammen med kundene.»
– Dag Ausen, CINO i DNV Imatis 

Hvordan fungerer det?

For enkelhets skyld kan Medlytics plattform deles inn i tre deler: 1) en helsepersonellplattform, 2) en dataanalyseplattform og 3) et dashbord til den som innfører ny teknologi/IT og leverandøren selv. Ulike forskningsbaserte rammeverk har blitt brukt for å kartlegge hva slags data som bør hentes inn i hvilke faser av en implementering. Deretter blir det hentet inn data fra helsepersonell – enkelt, i farta og helt anonymt – på hvordan det faktisk står til med prosessen. Basert på funnene blir det – helt automatisk – laget anbefalinger til tiltak for å forbedre implementeringen og eventuelt produktet. På denne måten kan man forbedre hva slags informasjon som gis til de ansatte, opplæring kan skreddersys, og funksjoner kan endres for å bedre møte kliniske behov.

Medlytic har erfaring fra tidligere med å innhente data fra helsepersonell, blant annet fikk 1200 helsepersonell påvirke utviklingen av ny teknologi for Felleskatalogen og Helsebiblioteket. Medlytic har også evaluert implementering av ny teknologi på fastlegekontor sammen med Menon Economics på vegne av Helsedirektoratet.Nå ønsker vi i DNV Imatis å nyttiggjøre Medlytic sin rolle for å omsette denne innsikten til reell verdi for de ansatte i helsetjenestene.

Om Medlytic

Medlytic er en dataanlyseplatform som reduserer risikoen av å investere i teknologi og IT gjennom å forbedre implementeringsprosessen. Våre to kundesegmenter er til å begynne med sykehus og leverandørene av teknologi og IT til de sykehusene. Når investeringen i kjøp av ny teknologi/IT er gjort, handler implementeringen om å få mest mulig verdi ut av den investeringen. Vi bygger en deep tech plattform med automatiske prediktive analyser, som kan forutsi hvordan en implementering vil gå, og hvilke tiltak man må gjøre for å sikre suksess og dermed return on investment. For både sykehus og leverandør.

DNV Imatis inngår samarbeid med Medlytic
Dr. Ida Susanna Fattah. Foto: Remi Reksten

Ida er utdannet lege ved Universitet i Oslo og er spesialisert innen samfunnsmedisin (Public Health). Under første året av medisinstudiet ble hun opptatt av faget pasientsikkerhet og hvordan pasienter blir unødig skadet som en direkte årsak til hvordan systemer er designet. I mer enn 10 år har hun jobbet for forbedring, og dette har bragt ulike roller og fagfelt som både kommuneoverlege, fastlege og universitetslektor. Ida har også studert helseledelse, helserett, organisasjonspsykologi, innovasjon og entreprenørskap.
For sin innsats innen ehelse ble hun i år kåret til Norges 50 fremste kvinner i tech.

DNv Imatis inngår samarbeid med Medlytic
Robert Grinde. Foto: Remi Reksten

Robert er en erfaren full stack LAMP-utvikler og CTO i Medlytic. Han er også en seriegründer med selskaper som Wish AS og Crowdit AS bak seg. I Crowdit ledet han et utviklingsteam i Tyrkia for å lage et crowdsourcing-verktøy som inkluderte både native iOS- og Android-applikasjoner og et web-UI. Kunder som Hennes & Mauritz, Wrigleys og Whiskas sørget for å crowd-source fysiske kontroller i butikker. På et tidspunkt inspiserte de over 100 H&M-butikker rundt om i Norge innenfor et 2 timers vindu. Utenom startups har han en bachelor i entreprenørskap fra BI, og hans lidenskap er å kombinere sine tekniske ferdigheter med entreprenørskap og skape løsninger basert på faktiske brukerbehov.