Task Manager

Task Manager

I samarbeid med Helse Vest har vi utviklet applikasjonen Task Manager som ny løsning for administrasjon av støttetjenester i form av renhold og portøroppdrag. Løsningen vil erstatte Dispatcher-applikasjonen og tas i bruk av Helse Vest våren 2023.

Continue reading