Skip to content

Bodø og Larvik velger digitale pasienttavler fra DNV Imatis

Digitale pasienttavler skal løse dagens utfordringer for Bodø og Larvik kommune knyttet til pasientflyt og samhandlingsbehov på tvers av ulike tjenesteområder innen helse og omsorg. Særlig viktig for kommunene har det vært at løsningen skal være fremtidsrettet og kunne imøtekomme både dagens og fremtidens behov for sømløs pasientflyt og samhandlings- og koordineringsbehov.

Etter gjennomførte anbudskonkurranser andre halvår i fjor, ble det klart at både Bodø og Larvik kommune velger digitale pasienttavler fra DNV Imatis.

Best på funksjonalitet og kvalitet

– Jeg er særlig stolt over at vi vinner begge anbudskonkurransene på bedre funksjonalitet og kvalitet enn våre konkurrenter, sier Anne Marie Paus, Løsningsrådgiver og kundeansvarlig for kommunekunder i DNV Imatis.

Både Bodø og Larvik trekker i tildelingene frem at DNV Imatis tilbyr bedre oversikt og samhandling på tvers av lokasjoner og tjenesteområder. Riktig deling av informasjon på tvers av avdelinger og virksomheter er avgjørende for at kommunene skal oppnå forventede gevinster av samhandlingsverktøy.

Bodø kommune vektlegger også at denne løsningen vil kunne gi kommunen større grad av selvbestemmelse og tilpasningsmuligheter. Ved endringer i pasient eller arbeidsflyt er det avgjørende at de ansatte ikke må tilpasse seg løsningen, men at løsningen kan tilpasses de nye behovene som oppstår.  

Bodø og Larvik velger digitale pasienttavler
Anne Marie Paus, Løsningsrådgiver og kundeansvarlig kommune

– Når Bodø i tillegg konkluderer med at vår løsning har større merverdi og legger til rette for bedre samhandling, oversikt og effektivisering, blir vi selvsagt både stolte og ydmyke overfor det videre samarbeidet med kommunen, uttrykker Paus.

Bodø kommune er en frontkommune innen e-helse i Norge. I flere år har kommunen vært ledende og tatt ansvar gjennom samhandling, felles journalløft og digitalisering innenfor helseområdet.

Også Larvik har vært en tydelig aktør på dette området, blant annet gjennom DigiPAS-prosjektet; Digitale tavleløsninger for kommunehelsetjenesten. DigiPAS-prosjektet (2018-2020) samlet erfaring fra fem norske kommuner knyttet til bruk av digitale tavleløsninger med mål om å øke kvalitet og pasientsikkerhet og samtidig utnytte ressursene bedre. 

Leveransene til begge kommuner starter i disse dager. Vi takker både Bodø og Larvik for tilliten og gleder oss stort til det videre samarbeidet!