Skip to content

Bodø kommune med ny samhandlingsløsning

I begynnelsen av februar 2024 startet prosjektet med Bodø Kommune, som da skulle implementere DNV Imatis sin digitale samhandlingsløsning. Denne løsningen inkluderer tavleapplikasjoner for tildelingskontor, hjemmetjenester, institusjoner, miljøtjenester og digitale helsetjenester, både på mobil og web.

Løsningen leveres også som en skytjeneste med Azure AD-integrasjon og integrasjon mot Gerica via VKP (Velferdsteknologisk Knutepunkt). Allerede i begynnelsen av juni 2024 var løsningen i drift.

Bodø kommune

Pasientflyt på tvers av tjenester

Tidligere har kommunen brukt manuelle sjekklister og whiteboards for å holde oversikt over pasientoppfølging. Nå ser de frem til en mer digital hverdag. Prosjektet har gått smidig og effektivt, mye takket være profesjonelle prosjektorganisasjoner hos begge parter, som har bidratt til et knirkefritt samarbeid.

Bodø Kommune har startet i det små med få avdelinger, men målet er å implementere løsningen i alle kommunens helse- og omsorgstjenester. Digitale tavleløsninger vil være et verktøy for å forbedre pasientlogistikk og pasientflyt på tvers av kommunens tjenester, og bidra til trygge og gode pasientoverganger. De skal også muliggjøre nye arbeidsprosesser som støtter helhetlige tjenester og bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse.

Et felles mål for tjenesten er at rett informasjon skal være tilgjengelig for rett person til rett tid. Informasjonsflyten foregår i sanntid slik at beslutninger kan tas på oppdatert informasjonsgrunnlag. De ulike tjenesteområdene skal sammen utvikle og ta i bruk informasjonselementer og -prosesser som gir samhandlingsverdi, bidrar til mer effektiv drift, utveksling av presis informasjon og dermed økt pasientsikkerhet.

Løsningen skal synliggjøre at nødvendige tjenester og andre praktiske oppgaver er håndtert og iverksatt, redusere tid brukt på interne meldinger og telefoner for oppfølging eller avklaring, samt øke informasjonssikkerheten.

 

 

 

 

Nyheter >